icra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

icra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

Yetkisizlik kararının icra dairesine ibrazı ve alacaklının talebi üzerine icra müdürü bu talebi icra tutanağına geçer ve dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesine karar verir.

Alacaklı yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde yetkili icra dairesine gönderme talebinde bulunmazsa icra müdürü takibin açılmamış sayılmasına ve tatbik edilen haczin kaldırılmasına karar verir. HMK’nın 20. maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO : 2018/... E.

ALACAKLI:

ADRES:

VEKİLİ : Av.

KONU : Dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak yetkisizlik kararı verilmiştir.

2- Taraflara tebliğ edilen yetkisizlik kararı kesinleşmiştir.

3- Bu nedenle kesinleşme tarihinden itibaren iki haftalık süresi içindeki iş bu başvurumuzla dosyanın yetkili  …. İcra Dairesine  gönderilmesini talep zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle ... tarih ve 2018/... esas sayılı takip dosyasının HMK 20’nci maddesine göre yetkili … İcra Dairesine gönderilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

DAVACI  VEKİLİ

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra dosyası kapatma dilekçe örneği

Marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

Etiket:icra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir