İcra taahhütname örneği

icra taahhütname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra taahhütname örneği

………..

…..  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2019/       Esas

 

Borçlu ……. ve alacaklı vekili  Avukat ……….. …/…/… tarihinde müdürlüğümüze geldi.Borçlunun kimliğini ibraz etmesi ile yapılan tespitte ….ili …. İlçesi doğumlu ….. T.C.Kimlik numaralı …… borçlu ……. olduğu anlaşıldı.Nüfus cüzdanından bir sure alınarak …. Esas numaralı takip dosyasına eklendi.

Borlu söz aldı.Kendisine tebliğ edilen … numaralı ödeme emrinde İcra Müdürlüğümüze ödemesi emredilen ….TL borcu kabul ettiğini.Ödeme emrine itiraz etmediğini ve itiraz süresinden feragat ettiğini beyan etti.

Sözlerine devamla ödeme emrine konu  …TL asıl alacak. ….TL vekalet ücreti,….TL dosya kapama ücreti,….TL takip masrafı,….TL alacak faizi toplamda …TL olan borcunu kabulle, alacaklıya ödenmesi konusunda alacaklı vekili ile anlaşmaya vardıklarını beyan etti.Ödeme yapabilmek için alacağın hesaplanmasını ve taksitlendirilmesini talep etti.

Alacaklı vekili,toplam borcun hesaplanarak ödeme planlanın hazırlanmasını talep etti.

Talep doğrultusunda kapak hesabı yapılarak ayrıntılı borç belirlendi ve tutanağa geçirildi.

Yapılan hesaplama sonucu tespit edilen kapak hesabı ile borçlu …’nin ödemeyi taahhüt ettiği borcun,

…….000,00 TL         TAKİP ÇIKIŞ MİKTARI

…………,00 TL          İŞLEMİŞ FAİZ

…………,00TL          TAAHHÜT SÜRESİNCE İŞLEYECEK FAİZ

…………,00 TL          İCRA MASRAFLARI

…………,00 TL         VEKALET ÜCRETİ

…………,00 TL          DOSYA KAPAMA ÜCRETİ

…………,00TL          İCRA TAKİP GİDERLERİ

TOPLAM: ……TL olduğu ayrıntısı ile borçluya tebliğ edildi.Borçlu söz aldı,toplam borcun ….TL olduğunu tebellüğ ettiğini ve bu borcu altı taksit halinde ödemeyi taahhüt ettiğini,

…./…./…. tarihinde borcun birinci taksidini,
…../…./…. tarihinde borcun birinci taksidini,
…./…/…. tarihinde borcun birinci taksidini,
…./…./… tarihinde borcun birinci taksidini,
…./…./…. tarihinde borcun birinci taksidini,
…./…./… tarihinde borcun birinci taksidini ödemek istediğini beyan etti.

Alacaklı vekili söz alarak,borçlunun ödeme taahhüdünü ve taksitlendirme talebi ile ödeme planını kabul ettiklerini,borçlunun taahhüdü ihlali halinde cezai sorumluluğu olduğunun hatırlatılmasını talep ve beyan etti.

Borçlu …ya İcra İflas Kanunu Kapsamında taahhüdünü ihlal etmesi durumunda cezai sorumluluğu hatırlatıldı.

Borçlu söz alarak anladığını borcu kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti.

İcra ödeme  taahhüdüne dair iş bu tutanak imza  altına alındı.TARİH

ALACAKLI VEKİLİ                             BORÇLU                    …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İCRA MÜDÜRÜ

İmza                                                   İmza                            İmza

 

İcra taahhütname örneği İNDİRME LİNKİ

2 yorum

  1. HUKUK BÜROSU Yanıtla

    İCRA CEZA HAKİMİ AÇILIŞTAN SONRA TAAH. VERDİĞİ TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ – TAAHHÜT TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ AYRI AYRI YAZILMADI DİYE CEZA ÇIKMADI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir