İcra ceza mahkemesi savunma dilekçesi örneği

icra ceza mahkemesi savunma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra ceza mahkemesi savunma dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


……  İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ESAS NO:

SANIK :

ADRES:

ŞİKAYET EDEN:

VEKİLİ:

KONU: Taahhüdü ihlal ettiğime dair şikayete karşı beyanlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Şikayet edenin …/…/… tarihli dilekçesi ile hakkımda taahhüdü ihlal suçundan sayın mahkemenize başvuruda bulunulmuştur.

İddia edildiği üzere üzerime atılı taahhüdü ihlal suçunu işlemedim şöyle ki;

İcra ve İflas Yasası'nın "Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlığını taşıyan 340'ıncı maddesinde;

111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir.

Kanun maddesinde yer aldığı üzere ihlalin makul bir sebep olmaksızın gerçekleşmesi gerekmektedir.Taahhüt ettiğim borcun büyük bir kısmını ödedim.

T.C.YARGITAY16.Hukuk Dairesi yerleşik içtihatlarına göre; Uygulamada hastalık, yangın, su baskını ve deprem gibi olağanüstü olaylar makbul sebep olarak kabul edilmektedir. Anayasa'da belirtilen "yerine getirememe" kavramı "makbul sebebi de" kapsayacak biçimde daha geniş anlam ifade etmektedir. Borçlunun ekonomik gücü olmaması nedeniyle ve çaresizlikten borcunu ödeyememe "yerine getirmeme" olarak kabul edilerek sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza verilmemelidir.

Taahhüdü ihlale neden olan kısma ilişkin olarak da makul sebebim bulunmaktadır.Taahhüdüm gereği taksidi ödemem gereken tarihten bir hafta önce işletmemin bulunduğu ilçede sel felaketi yaşandığından işyerimde zarar meydana gelmiştir.Halen  tam olarak faaliyete geçilememiştir.Bu nedenle ekonomik zorluklar yaşamaktayım,arz ettiğim nedenle ödeme güçlüğü içinde bulunmaktayım.

Arz edilen olağanüstü nedenlerle …. adresinde bulunan faaliyette bulunan firmamızın mali yapısının bozulmasını engellemek ve büyük bir kısmı ödenmiş olan ve arz ettiğim üzere makul sebepten dolayı ödenemeyen,ödeme güçlüğünün nedenlerini izah etmeye çalıştığım makul sebepler dikkate alınarak , İİK. 340'ıncı maddesi hükmü ve yerleşik Yargıtay içtihatları gereği hakkımda mahkemenizce beraat kararı verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

 

İmza

Ad Soyad

 

Ekler:

1-Kimlik fotokopisi,

2-

İLGİLİ BAĞLANTI:

Esas hakkında savunma dilekçesi örneği

Uyarı:icra ceza mahkemesi savunma dilekçesi örneği fikir edinme maksatlıdır.Özel durumlarına göre değişiklik yapma sorumluluğu kullanıcılara aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir