Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması İtiraz Dilekçesi Örneği Mağdur

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması İtiraz Dilekçesi Örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması İtiraz Dilekçesi Örneği (Mağdur)

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması İtiraz Dilekçesi Örneği İndirme Linki Sayfanın Sonundadır.

 İLGİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA ESAS/KARAR NO :

İTİRAZ EDEN (KATILAN) : Ad Soyad TCKN

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

SANIK : Ad Soyad TCKN

ADRES:

KONU : … Asliye Ceza Mahkemesinin …./…/… tarih … esas …. Karar sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Sanığın işlemiş olduğu … suçuna ilişkin olarak  … Asliye Ceza Mahkemesinin …./…/… tarih … esas …. Karar sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.Bu karar usul ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

1-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için  hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması gerekmektedir oysa ki sanık hakkında tesis edilen netice hüküm 2 Yıl 1 Aydır,verilen netice ceza kanunun öngördüğü sınırın üstünde olmasına rağmen cezanın ertelenmesine karar verilmiştir.

2- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması hükmün açıklanması kararı verilebilmesi için aranan şartlardandır.Ancak sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunduğu görülecektir.

3-Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekmektedir ancak mahkeme karar verirken sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaatine ilişkin olarak soyut değerlendirmelerde bulunmuş sanığın suçlu kişilik yapısı dikkate alınmamıştır.

4-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir.Oysa ki sanık tarafımızın uğradığı zararı gidermemiştir.

5-Ceza Muhakemesi Kanunun 231’nci maddesine göre denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.Ancak sanık hakkında önceden karar verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına rağmen tekrardan hagb kararı verilmiştir.

Arz ve izah edilen nedenlerle açıkça kanuna aykırı olan iş bu karara itiraz etme ve kaldırılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU:Arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara karşı itirazımızın kabulü ile,

Sanık hakkında verilen kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.…/…/…

 

KATILAN VEKİLİ

 


  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilmesi halinde, itirazı incelemekle yetkili olan merciinin kararı temyiz mercii gibi esastan inceleme yetkisi bulunmaz. İtiraz mercii,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin koşulların bulunup bulunmadığı hususunda inceleme yapacaktır.
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına karşı itiraz merci neresidir ?

  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş ise verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi,yargı çevresinde bulundukları Ağır Ceza Mahkemesine
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş ise verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi,o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye;
  • -son numaralı daire için birinci daireye;
  • -o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa,en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

İLGİLİ BAĞLANTI:Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış

ETİKET:Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması İtiraz Dilekçesi Örneği (Mağdur)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir