Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ertelenme arasındaki farklar

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ertelenme arasındaki farklar
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ertelenme arasındaki farklar nelerdir ?

  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ortada bir hüküm yoktur,hüküm askıdadır bir sonuç doğurmaz.Ancak ertelemede ortada bir mahkumiyet hükmü vardır ve ceza infazında bir denetim söz konusudur.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hukuki sonuç doğurmaz iken ertelemenin mahkumiyete ilişkin sonuçları vardır.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması mahkumiyet ceza değildir.Ertelemede ise mahkemece verilen cezanın infazının bir denetim sürecinde geçirilmesi söz konusudur.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması gerekirken,erteleme kararı verilebilmesi için kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gerekmektedir.
  • Denetim süresi içinde kişi suç işlemezse hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hüküm açıklanmaz ve düşmesine karar verilir "Suç hiç işlenmemiş gibi neticelenir."Ertelemede ise ceza infaz edilmiş sayılır.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında denetim süresi 5 yıldır.Ertelemede ise bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ertelenme arasındaki farklar konusu hakkında bilgi verdikten sonra konu ile ilgili akla gelebilecek diğer soruları yanıtlamaya çalışalım.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ertelemeye engel mi ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ertelemeye engel değildir. Çünkü Türk Ceza Kanunun 51'nci maddesinde  "Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olma"şartı aranmıştır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması mahkumiyet hükmü olmadığından ertelemeye engel teşkil etmez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hangi suçlarda uygulanır ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması süre bakımından 2 yıl veya daha hapis veya adli para cezası gerektiren tüm suçlara uygulanır bunun istisnası Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarlardır. Bu suçlara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması istinafa tabi midir ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf  yoluna başvurulamaz.Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilinir.(İlgili yazıyı okumak için tıklayın )

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ne zaman silinir ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 5 yıl dolduktan sonra mahkemece denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenip işlenmediği konusunda yapılacak araştırma neticesinde düşürülür veya açıklanır.Ancak mahkemelerin iş yüküne göre bu kararı vermeleri 5 yıllık denetim süresinin sonlanması ile hemen gerçekleşmez.Düşme kararı verilmesi için mahkemeye talepte bulunmakta bir mahsur yoktur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından önce işlenen suç hükmü açıklatır mı ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeden önce işlenen bir suça ilişkin mahkumiyet kararı verilmesi hagb kararının açıklanmasına neden olmaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itiraz üzerine verilen karara karşı itiraz mümkün müdür ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılan itiraz hakkında Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar kesindir.

ETİKET:Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ertelenme arasındaki farklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir