Hangi suçlar sabıka kaydına işlenir ?

hangi suçlar sabıka kaydına işlenir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

hangi suçlar sabıka kaydına işlenir ?


Bu yazımızda Adli Sicil Kanunu ve  adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan Adli Sicil Yönetmeliği kapsamında hangi suçlar sabıka kaydına işlenir?  Denetimli serbestlik sicile işler mi ? sorularına cevap vereceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki “Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,  idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez.”

Bu kapsamda adlî sicile kaydedilecek bilgiler ve cezalara ilişkin mahkumiyetler şu şekildedir;

Adli Sicil Kanunun 4’ncü maddesine göre “Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.”Bu maddeden anlaşılacağı üzere hakkınızda mahkemelerce ceza davasında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise bu mahkumiyet adli sicil kaydına işlenecektir.Bu bağlamda;

1. Hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet kararı,

2. Koşullu salıverilme kararı,

3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,

4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

6.Hapis cezasının ertelenmesi halinde denetim süresi,

7. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla
cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,

8. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

9. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,

10. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

11. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,

12. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz
edildiği hususu,

13. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya
güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

14. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının
infazına ilişkin karar,

15. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin
değiştirilmesine ilişkin karar,

16. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak
yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,

17. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin
kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü
belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

18 Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan
mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

19.Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya
etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

20 Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

21 Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

22Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,

23 Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar, adli sicile kaydedilir.

Denetimli serbestlik sicile işler mi ?

Adli Sicil Kanunun 4’ncü maddesine göre

Koşullu salıverilme kararı,

Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

Denetim süresi,

Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla
cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu adli sicil kaydına işlenecektir.

Anlaşılacağı üzere denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kayıtlar adli sicil kaydında çıkacaktır.


Etiket: # Hangi suçlar sabıka kaydına işlenir ? # Denetimli serbestlik sicile işler mi ? #Hangi suçlar sabıka kaydına girer ?  # Denetimli serbestlik sabıka kaydında çıkar mı ?

1 Yorum

  1. semih turan Yanıtla

    peki hocam denetim süresi boyunca adli sicilde gözükür mü şu an denetimde olduğum? bu konu çok daha önemli benim açımdan.

    çünkü denetim süresi devam ederken adli sicilde gözükürse sıkıntılı olur benim açımdan. işimden olurum. denetim bittikten sonra zaten sildirme dilekçesiyle arşive alınabiliyor. ama 1 sene boyunca denetim devam ederken adli sicilde gözükür mü asıl mesele bu. cevap verirseniz sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir