Hakaret dava dilekçesi örneği I Hakaret dava dilekçe örneği

hakaret dava dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

hakaret dava dilekçesi örneği

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                  ……

ŞİKAYET EDEN :

ADRES:

ŞÜPHELİ:

ADRES:

SUÇ : Hakaret  Suçu.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli ile …. yılında yaşanan … hadisesinden dolayı tarafıma kin beslemektedir. …tarihinde … caddesinde karşılaşmamız üzerine başkaca herhangi bir söz söylemeksizin ailem ve çocuklarım yanımda iken , bir çok insanın bulunduğu halde tarafıma yönelik olarak … şeklinde hakaret içeren sözleri sarf etmiştir.

Türk Ceza Kanunun 125’ncı maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

Şüphelinin sarf ettiği … sözlerinin şahsımın onur,şeref ve saygınlığımı rencide edici nitelikte olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Onur ve gururumu zedeleyecek nitelikteki bu ifadelerin hakaret suçunu meydana getirdiği açıktır. Zira bu sözleri işitmem üzerine, oldukça üzüldüm ve evlatlarımın yanında son derece zor durumda kaldım. Şahsıma sarf ettiği sözler neticesinde  ben ve ailem çok zor günler geçirdik ve psikolojik olarak toparlanmakta oldukça zorlandık.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, şüphelilerden şikayetçi olduğumu beyanla, cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

ŞİKAYET EDEN

 

hakaret dava dilekçesi örneği İNDİR WORD

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir