Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış

hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış

Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış


Bu konuda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartlarına değindikten sonra  hagb kararına uyulmaması nedeniyle dosya açılışına ilişkin bilgi vereceğiz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.

(EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/7) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim  süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Denetim süresi içinde sanık, kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde,hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış söz konusu olacaktır.

Bu aşamada hagb kararı veren mahkeme daha önceden verilen ve açıklanmayan mahkumiyet hükmünü açıklamak üzere yargılamaya yapılacaktır.

Mahkeme cezası açıklanmayan şahsın bu denetim süresinde kasıtlı bir suç işleyip işlemediğini ve denetim tedbirlerine uyup uymadığını incelemeye başlar.

Bu süreç genellikle başka bir mahkemenin şahsın suç işlediğini, cezayı açıklamayan mahkemeye bildirmesi ile başlar.

Yeni suça ilişkin yargılama yapan ve karar veren mahkeme şahsın hagb kararını adli sicilinde görmektedir ve bunu açıklanması için ilgili mahkemeye yazı yazmaktadır.

Mahkeme hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış  yaptıktan sonra şartlar oluşmuşsa  aynen hükmü açıklar.

Mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

Mahkeme bu kararını açıkladıktan sonra hakkında karar verilen kişi istinaf yasa yoluna başvurabilir.

Sorularınızı sayfanın atında yer alan yorum kutusundan hukuki danışmanlık kapsamına girmeyecek şekilde sorabilirsiniz.

İlgili Bağlantı: Hagb askeri personel olmaya engel midir ?

Bu sayfada yer alan bilgiler size yardımcı oldu mu ? Cevabınız evet ise paylaşarak siz de bize yardımcı olmak ister misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir