Güvence hesabı başvuru dilekçesi örneği

güvence hesabı başvuru dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Güvence hesabı başvuru dilekçesi örneği

TÜRKİYE SİGORTA VE RESÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

GÜVENCE HESABINA

                                                      İSTANBUL

 

TALEP EDEN:Adı Soyadı,T.C.Kimlik No:

ADRES:

KONU : Sigortalısı tespit edilemeyen ölümlü trafik kazası kapsamında tazminat talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1- …/…/… tarihinde saat … sıralarında eşim … plakalı aracı ile … caddesinde seyir halinde iken sigortalısı tespit edilemeyen araç sürücüsü ışık ihlali yaparak eşimin bulunduğu araca çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

2-Kaza soruşturma makamlarına ve kolluğa intikal etmiş,tarafımca da sorumlunun bulunması için … Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.Bu kapsamda …Cumhuriyet Başsavcılığında …. Soruşturma numaralı dosya ile tahkikat devam etmektedir.

3-Müteveffa ile …/…/… tarihinde evlendim, kendisi … işinde çalışarak evin geçimini sağlayan tek kişi idi.Ev hanımı olmam nedeniyle vefat tarihine kadar kendisinin desteği ile hayatımı idame ettirmekte idim.Menfur kaza gerçekleşmese idi geçimimin teminini vefat eden eşim sağlayacaktı.Ölümü ile bu destekten mahrum kaldım.

4-Sigortacılık Kanunun 14’ncü maddesine göre; Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için güvence hesabına başvurmak mümkündür.

5-Açıklanan nedenlerle sigortalısı tespit edilemeyen araç sürücüsü tarafından kusurlu olarak gerçekleştirilen kaza nedeniyle kaybettiğim eşimin maddi ve manevi desteğinden yoksun kalmam nedeniyle Sigortacılık Kanunun 14’ncü maddesine göre zararımın güvence hesabından karşılanmasını saygılarımla talep ederim. TARİH

 

Talepte Bulunan

İmza

Ad Soyad

 

EKLER :

Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,

….. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma evrakları,

İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu,

Müteveffanın sgk hizmet dökümleri,

Aile nüfus kaydı,

Veraset ilamı,

Kaza ilgili diğer belgeler.


 

Sigortacılık Kanunu Madde 14’e göre Güvence Hesabına Başvuru

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,

Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,başvurulabilir.

Güvence hesabına başvuru için kuruma zararın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl,her halde zararın meydana gelmesinden itibaren 10 yıl içinde başvurulması gerekmektedir.

 

 

Güvence hesabı başvuru dilekçesi örneği İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir