Gaiplik nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği

gaiplik nedeniyle boşanma
Dilekçelerinizi biz hazırlayalım

Gaiplik nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneğini sayfanın sonunda yer alan linklerden indirebilirsiniz.

 

 NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                      ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                      : …………. … ..- TCNO: … .. ……… ..

ADRES                      :

DAVALI: 

ADRES                      :

DAVA KONUSU        :. Gaiplik sebebi ile evliliğin feshi.

AÇIKLAMALAR       :

Davalı ile .. sene evlilik birlikteliğimiz dilen devam etmiştir. … /…/… tarihinde … nedenle evden ayrılmıştır ve bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamamıştır.Evlilikten … ve …. İsimlerinde iki müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.

Yapılan tüm aramalara ve başvurulara rağmen davalı hakkında bir bilgi alınamaması,akıbeti tespit edilememiştir.Bu nedenle yasal süreç başlatılmış,ardından … tarihinde açılan dava ile …. Mahkemesinin … esas … karar nolu ilamı ile davalının gaipliğine karar verilmiştir.Bu karar … tarihinde usulüne uygun olarak kesinleşmiştir.

Hakkında gaiplik kararı bulunan davalıdan ayrılmak maksadıyla  evliliğin feshini talep etmek için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER   : Medeni Yasa ve İlgili Mevzuat

YASAL DELİLLER      : Nüfus Kaydı, Gaiplik ile ilgili mahkeme kararı, tanıklar, her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenler ile evvelce hakkında gaiplik kararı verilen davalı ile olan evliliğimin feshine karar verilmesini talep ederim.TARİH

DAVACI  

 

EKİ:

  .. Mahkemesince verilen kesinleşme şerhi bulunan gaipliğe dair ilam

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                          

Gaiplik nedeniyle boşanma dava dilekçesi indir(word)

Gaiplik nedeniyle boşanma dava dilekçesi indir(pdf)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir