Evi terk eden eşe dön ihtarı dilekçe örneği

Eve dön çağrısı dilekçe örnekleri
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Eve dön çağrısı dilekçe örnekleri

 ……NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI           : …….. T.C NO- …………..

ADRES            :

DAVALI           :

DAVA              : Boşanmaya Esas Olacak, Terk Nedeni İle İhtar Gönderilmesi Talebi

AÇIKLAMALAR :

1-Davalı olduğum eşim ile yaklaşık ………… senenedir evliyiz, bu evlilikten ..  ve … yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

2-Davalı olduğum eşim …………………….. evlilik birliğinin kendilerine yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemek içim ortak yaşamış olduğumuz ikamet adresini …………….. 4 ay önce terk etmiş şahısın belirtmiş olduğum ailesinin ikamet adresin de yaşamaya başlamıştır.

3-Kendisine eve dönmesi için araya akrabalar sokulmuş, haber gönderilmiştir fakat davalı eşim bu çabalara rağmen eve dönmemiş uzlaşmaya çalışmamıştır ve kendisi eve dönmeyeceğini beyan etmiştir.

Eşe ulaşma çabaları sonuçsuz kalmakta, eşin ………………… numaralı telefonu çoğu zaman ulaşılamaz durumda olmakta, ulaşıldığı zamanlarda ise cevaplandırılmamaktadır.

4- Eve dönmesi için gereken masrafları konutta ödemeli olarak PTT aracılığıyla kendisine gönderdiğime ilişkin alındı belgesi dilekçem ekinde mahkemenize sunulmuştur.

Mahkemenizin takdir edeceği parayı da davalının adresine postalayacağız. Ancak bahanelerin ortadan kaldırılması için söz konusu bu talebimize ilişkin dilekçemizin de karşı tarafa postalanmasını talep etmekteyiz.

5-Karşı tarafı davet ettiğimiz ev bizzat kendisinin 4 ay önce terk ettiği kendi evinin adresidir.Adres şu şekildedir. (………….)Söz konusu bu adrese ait ev anahtarı karşı tarafın gelmesi halinde elde edilebilmesi için karşı kapı komşusu …. ya da tevdi edilmiş olup istemesi halinde buradan ulaşabilecektir.

Ben evde yok iken karşı tarafın gelmesi halinde adresime geleceği tarih ve saati yazılı olarak bildirdiği taktirde kendisini bulunduğu yerden gelip alacaktır.

6-Oturduğum ve karşı tarafı davet ettiğim  ev halen yukarıda belirttiğim adres de olup normal şartlarda üç kişilik bir ailenin yaşayabileceği şekilde döşenmiş bulunmaktadır.

7-Türk Medeni Kanunun 164’ncü maddesi şöyledir;”Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”Hükmü kapsamında bu ihtarı talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLER      : Tanık ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER  : Medeni kanun ve ilgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıdaki beyanlarımda izah etmiş olduğum üzere  davalı olduğum eşimin iki ay süresi içinde evine dönmesi aksi takdirde Medeni Kanunun 132’nci maddesi kapsamında boşanma davası açılabileceği yönünde gerekli ihtarın gönderilmesi için bu dilekçem ile gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. …./…../…..

DAVACI/İHTAR EDEN

                                                                                                          …..

EKİ                             :

Nüfus cüzdan sureti     

PTT ödeme belgesi

Eve dön çağrısı dilekçe örnekleri İNDİR (word)

Evden ayrılan eşe ihtar dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir