6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçesi

Boşanma davası delil listesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

evden uzaklaştırma dilekçesi

 

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                …..

…/…/…

KORUMA KARARI İSTEYEN ;

AD SOYAD                           :

T.C. KİMLİK NO                   :

ADRES                                  :

 KENDİSİNE KARŞI KORUMA

TALEP EDİLEN;

AD SOYAD                           :

T.C. KİMLİK NO                   :

ADRES                                  :

KONU                                    :Gördüğüm fiziksel, psikolojik,  ekonomik şiddet nedeni ile Sayın Mahkemenizden 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun  şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirleri içermektedir.

Hakkında tedbir ettiğim kişi ile …. yılından beri evli bulunmaktayım.Bu evlilikten …yaşında bir kız çocuğumuz bulunmaktadır.

Birlikteliğin başlangıcından itibaren defalarca fiziksel şiddete uğradım.Son zamanlarda şiddetin sıklığı ve yoğunluğu artık birlikte yaşamayı imkansız hale getirmiştir. Davalı evliliğin ilk günlerinden  bugüne kadar, bana defalarca kez şiddet uygulamış, tehdit etmiş, sürekli küçük düşürücü hareketler ve ağza alınmayacak sözlerde bulunmuştur.Namusum kirlenmesin düşüncesiyle ve çocuğum olması nedeniyle olumsuzluklara rağmen birlikteliği ayakta tutmaya çalıştım.

Davalı suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahiptir.Düzenli işi bulunmamaktadır.Daha önce işlediği suçlardan dolayı mahkumiyetleri bulunmaktadır.

Davalı uyuşturucu ve alkol bağımlısıdır.Şiddet uygulamasının yanı sıra beni ölümle tehdit etmektedir.Bunun yanında defalarca çocuğumu kaçıracağını belirterek psikolojik baskı uygulamaktadır.Uyuşturucu madde kullanması nedeniyle bana ve çocuğuma zarar verme ihtimali yüksektir.Bir anne olarak kendimden çok bebeğimi düşünmekteyim.

Davalı maddi ve manevi olarak birlikteliğin yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.Maddi olarak eve herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

Davalı, beni herhangi bir şikayete çocuğumu bir daha asla görmemekle tehdit ederek üzerimde bir korku psikoloji yaratmıştır. Bundan dolayı bu duruma boyun eğerek katlanmak zorunda kaldım. Uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet ne ilk ne de son olmuştur.

Özellikle belirtmek isterim ki davalının şiddetli kişiliğinden zarar gören tek kişi ben değilim.Bildiğim kadarıyla bir … isimli şahsı darp etmesi nedeniyle hakkında dava bulunmaktadır.Görülecektir şiddetin hatta hayatıma ya da çocuğuma bir zarar verme tehlikesi çok yakın ve kuvvetli bir ihtimaldir kaldı ki geçmişte sayısız şiddet ve tehdidi mevcut olup çeşitli suçlardan hakkında bir çok dava bulunmaktadır.Belirttiğim gibi can güvenliğim bulunmamaktadır.Malumunuz olduğu üzere kadın cinayetleri önü alınamaz biçimde artmaktadır,buna bir yenisinin eklenmemesi için mahkemenizce acilen gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Arz ve izah edilen nedenlerle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca mahkemenizden davalı aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ışığında;

Davalı tarafından tarafıma yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasının engellemesine,

Davalının,yaşamış  olduğum konuttan ve bulunduğum yerden ve çocuğumdan derhâl UZAKLAŞTIRILMASI İLE KONUTA YAKLAŞTIRILMAMASINA,

Davalının çocuğuma yaklaşmaması, tedbiren  ÇOCUĞUM İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİNE,

İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmesinin önüne geçilmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin ALINMASINA,

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun  ilgili maddesi uyarınca korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması kapsamında gerekli tedbirlerin ALINMASINA,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2018

DAVACI

evden uzaklaştırma dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir