Evden uzaklaştırma cezası adli sicile işler mi?

evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi ?


Bu sorunun cevabını bulabilmek için  5352 sayılı Adli Sicil Kanunu incelemekte fayda vardır.

Adli sicil kanunun 4’ncü maddesinde adlî sicile kaydedilecek bilgiler başlığında kaydedilecek bilgiler sayılmıştır.Buna göre;

(1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;
a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
2. Koşullu salıverilme kararı,
3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
2. (Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar, Adlî sicile kaydedilir.
(2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kişilerin adlî sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Görüleceği üzere Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Aile Mahkemesince verilen karar hukuki anlamda  mahkumiyet hükmü değildir.Bu nedenle adli sicil kaydına işlenmemesi gerekir.Mahkumiyet hükümlerinin neler olduğuna ilişkin olarak T.C.K’nın ilgili kısmı incelenebilir.

4 yorum

 1. M.. Yanıtla

  Selamun Aleyküm,
  1 kez evden uzaklaştırma cezası aldım. Uzaklaştırma cezasının süresi bittikten sonra, 2.kez bir daha dilekçe verilmiş,eve yaklaştığıma dahil ifade verilmiş ama eve yaklaşmamıştım. Sicilime işlemesi söz konusu mu? Ayrıca dilekçe ocak ayının 3’de verilmiş,16 ‘sında eve gittiğimden şüphelenildiği belirtilmiş.Telefonla arayıp annemin gönlünü almak istedim ama beni bir daha arama dedi ve aramadım. Market güvenlik kamerası görüntülerine bakılmasını talep edebilir miyim? Kamera görüntülerinden yaklaşmadığım ortaya çıkacaktır.

 2. Zülfükar Yanıtla

  Merhaba 4 gün önce evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldım. Kız arkadaşımla aynı kurumda çalıştığımız için beni başka ilçeye gönderme kararı alınmış. Kız arkadaşım ne yaparsa bu uzaklaştırmayı kaldırılır. Yada bu cezanın kaldırılması için ne yapabiliriz?

  • Yazar YazarYanıtla

   Ailenin korunması kanunu hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ
   tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. (md.9)
   Öncelilkle süresi içinde itiraz etmekte fayda var. İtiraz dilekçe örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
   Kız arkadaşınız kararı veren mahkemeden şiddet tehlikesinin ortadan kalktığı ve barışıldığına dair bir dilekçe ile kararın kaldırılmasını talep ederse durum lehinize olacaktır.Siz de bu başvuruya itiraz dilekçenizde yer vererek itirazınızdaki gerekçeleri güçlendirmiş olursunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir