Emniyette verilen ifade değiştirilebilir mi ?

karakolda verilen ifade değiştirilebilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karakolda verilen ifade değiştirilebilir mi ?

Bu soruya Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin  2018/4 E. , 2018/1470 K. sayılı kararı açıklık getirmektedir.Bu karar ve mevzuat çerçevesinde sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.

Tanık kimdir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12.11.2013 tarihli ve 2013/1-251 esas 2013/454 karar sayılı kararında da belirtildiği üzere tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında, olay hakkında beş duyu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kişidir.

Yargıtay'a göre hangi makamların tanık dinleme yetkisi vardır ?

  • "Kolluğun tanık dinleme yetkisi bulunmamaktadır. Yasal anlamda tanıklıktan kasıt, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, gerekli görüldüğünde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından duruşmaya çağrılmak suretiyle, naip veya istinabe yoluyla engel hali bulunmayan kişinin ispat edilmek istenen olayla ilgili bilgi ve görgüsü tespit edilmesidir."

Kararın ilgili kısmından da anlaşılacağı üzere kolluğa yani emniyete verilen ifade kanuni manada tanıklık olarak değerlendirilmemektedir.

Tanık dinlenilmesi yetkisinin soruşturma aşamasında Savcılıklarda ,Kovuşturma evresinde ise Mahkemelerde olduğu ifade edilmiştir.

Karakolda verilen ifade değiştirilebilir mi ?

Anılan Yargıtay kararına göre emniyette verilen ifadenin savcılıkta ve mahkemede değiştirilmesi mümkündür. Yargıtay kararının ilgili kısmı şu şekildedir;

  • "Tanığa yemin verme yetkisi olmayan kolluk görevlileri tarafından “ifade sahibi” olarak alınan ifadede yalan tanıklık suçu oluşmayacaktır."

Emniyette verilen ifadenin savcılıkta değiştirilmesi mümkündür.Bu sorunun temelinde yatan soru ifade değiştirilse hukuki bir sorumluluğu olur mu ? Sorusudur.

Yargıtay kararında emniyette verilen beyanların değiştirilmesi halinde, yalan tanıklık suçunun oluşmayacağı ifade edilmiştir.

Boşanma davasında yalancı şahitlik yapmanın cezası var mıdır ?

T.C.K.'nın 272'nci maddesinin 2'ncü fıkrasına göre mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu kapsamda boşanma davasında yalancı şahitlik yapılması halinde bu kanun maddesine göre cezalandırılma söz konusu olabilir.

Etiket: Karakolda verilen ifade değiştirilebilir mi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir