Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği

…… NOTERLİĞİNE

 

İHTAR EDEN  :  AD SOYAD, TCKN

 ADRES           :

 IBAN NUMARASI:

 MUHATAP    :

 ADRES           :

 KONU            :  Emeklilik Nedeniyle İş Akdimin Feshi Bildirimidir.

AÇIKLAMALAR;   

Sayın muhatap,

…./…./….. tarihinde çalışmaya başladığım işyerinizde,…/…/… tarihi itibariyle çalışma prim gün sayılarımı ve kanunda aranan diğer şartları yerine getirerek emeklilik  hakkımı kazanmış bulunmaktayım. Emeklilik hakkı kazandığıma ilişkin …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce düzenlenen belge ihtarname ekinde yer almaktadır.

İşyerinizde son aldığım brüt aylık tutarı …TL olup İş Kanunu kapsamında tarafıma ödenmesi gereken,fazla çalışma ücretleri,resmi tatil,ulusal bayram tatili,kıdem tazminatı alacaklarımın yukarıda belirttiğim IBAN numaralı hesabıma 14 gün içerisinde yatırılmasını talep etmekteyim.

Yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdimi …/…/… tarihi itibariyle sonlandırdığımı beyan eder,iş kanunundan kaynaklanan kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımın beyan ettiğim süre içerisinde tarafıma ödenmesini aksı halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.…/…/…

 

Keşideci

İmza

Ad Soyad

 

Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini talep ederim.

 

…/…/…

İmza

Ad Soyad

 

EK: …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün

…./…/…. Tarihli yazısı.

 

İşyerine verilen emeklilik dilekçesi örneği

 

…… İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu: Emeklilik Nedeniyle İş Akdimin

Feshi Bildirimidir.

 

…./…./….. tarihinde çalışmaya başladığım işyerinizde,…/…/… tarihi itibariyle çalışma prim gün sayılarımı ve kanunda aranan diğer şartları yerine getirerek emeklilik  hakkımı kazanmış bulunmaktayım. Emeklilik hakkı kazandığıma ilişkin …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce düzenlenen belge dilekçe ekinde yer almaktadır.

İşyerinizde son aldığım brüt aylık tutarı …TL olup İş Kanunu kapsamında tarafıma ödenmesi gereken,fazla çalışma ücretleri,resmi tatil,ulusal bayram tatili,kıdem tazminatı alacaklarımın tarafıma ödenmesi ve ilişiğimin kesilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

İmza

Ad Soyad

 

Tel No:

Adres:

 

EK: …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün

…./…/…. Tarihli yazısı.

 

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.