Duruşma bekletme dilekçesi

Duruşma bekletme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Duruşma bekletme dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.

Duruşma bekletme dilekçesi örneği

 

..’NCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                     …….

 

DOSYA NO : … E.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mahkemenizce belirlenen …/…/…. tarih ve  …:… saatli duruşmanın, mazeretim sebebiyle saat …:… ‘a kadar bekletilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde derdest … esas sayılı dava dosyasına ilişkin …/…/… tarih, saat  …’de yapılacak duruşmaya, bulunduğum ilden mahkemenizin bulunduğu ile en erken uçak seferi saatinin …:…. olması, duruşmanın olduğu günden bir gün önce … ilinde duruşmaya katılacak olmamdan dolayı, mahkemenin bulunduğu ile gelmemin mümkün olmaması,nedenleriyle mahkemenizce belirlenen gün ve saatte hazır olamayacağımı beyanla,sayın mahkemenizce atılı duruşmanın saat ….’a kadar bekletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Sanık mazeret dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir