Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi dilekçesi

dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi dilekçesi


....... MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

KARAR NO:

DAVACI  : Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

DAVALI: Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

KONU: Yetkisizlik kararı verilen dosyanın yetkili … Mahkemesine gönderilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR  :

1-Mahkemenizde derdest olan … esas numaralı dava dosyasına ilişkin olarak mahkemenizin …/…/… tarih …. Karar sayılı hükmü ile … mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiş olup iş bu karar taraflara tebliğ edilerek …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

2-Yetkisizlik kararının ilgili kanun maddesi gereği iki haftalık yasal süre içerisinde yetkili … mahkemesine gönderilmesi zorunluluğu bulunduğundan, mahkemenize bu taleple başvuru  gereği hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Arz ve izah edilen nedenlerle mahkemenizin …/…/… tarih …. Karar sayılı hükmü ile yetkisizlik kararı verilen dava dosyasının yetkili… mahkemesine gönderilmesini arz ederim. …/…/…

 

DAVACI

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Davanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi

Asliye hukuk mahkemesi yetki itiraz dilekçesi örneği

Etiket:dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi dilekçesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir