Dilekçede ek nereye yazılır

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Dilekçede ek nereye yazılır ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu sorunun cevaplanmasında başvurulabilecek iki kaynak vardır.Birincisi uygulama, ikincisi ise 2/2/2015 Tarihli , 2014/7074 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktir.

Bireysel olarak hazırlanacak dilekçelerin resmi yazışmalar yönetmeliği kapsamında değerlendirilemeyeceği söylenilebilse de bu yönetmeliği esas almakta bir sakınca bulunmamaktadır.Zira uygulamada da yönetmelik hükümleri doğrultusundadır.

2/2/2015 Tarihli , 2014/7074 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde yazışmalarda ek bölümüne ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.Buna göre;

(1) Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

Belgenin sadece bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek
ibareye yer verilir.

Belgede birden fazla ek varsa “Ek:” başlığının altında ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir.

Eklerin sayfa sayısı parantez içinde belirtilir.

Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir
(2) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı altında gösterilir ve üst yazıya eklenir.
(3) Belge eklerinin muhataba gönderilmediği durumlarda “Ek konulmadı” ya da “Ek-.... konulmadı” ifadesi yazılır
(4) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak gönderilebilir veya alınabilir.

dilekçede ek nereye yazılır
dilekçede ek nereye yazılır

Ekli dilekçe örneklerini incelemek için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir