Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği

Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği yazının devamındadır.

Devre tatil ile devre mülk arasındaki fark

Son dönemde sıklıkla çeşitli firmaların reklamlar ve benzeri yollarla kısmen ikna kısmen ise hileli yollarla vatandaşlara tatil veya termal tatil hizmeti adı altında sözleşme imzalattıkları sonrasında ise çeşitli adlarda ödeme yapmaya zorladıkları,icra yolu ile tehdit ettikleri hadiselerle karşılaşmaktayız.

Öncelikle karşı tarafa cayma ihtarnamesi göndermeden önce,imzaladığınız sözleşmenin devre mülk satışı sözleşmesi mi yoksa devre tatil sözleşmesi mi olduğunu tespit etmeniz gerekir.

Bu tespit önemlidir zira bu iki sözleşme ayrı kanunlara tabidir ve bu nedenle imzalanmasından cayma aşamasına kadar farklı hükümlere tabi olacaktır.

Devre mülk sözleşmeleri kat mülkiyeti kanunu kapsamında iken,devre tatil sözleşmeleri tüketici kanunu kapsamında olacaktır.

Devre mülk sözleşmeleri Kat Mülkiyeti Kanunu gereği bazı özelliklere sahip olmak zorundadır.

Devre mülk sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için resmi şekil şartı öngörülmüştür yani taşınmaz hissesi satış vaadi sözleşmesi niteliğinde ise bu sözleşmenin geçerlilik kazanabilmesi için noterde düzenlenmesi gerekir.

Hissenin satışı için ise tapuda devir işlemi yapmak gerekir.

Resmi şekle uygun düzenlenmemesi halinde geçerliliği olmayacaktır.Resmi şekilde düzenlenen bu sözleşmeden caymak için de noter vasıtası ile ihtarname gönderilmesi zorunludur.

Devre tatil sözleşmeleri ise Tüketici Kanununa tabidir ve kanunun 50'nci maddesinde caymaya ilişkin  düzenlemeler yer almaktadır.

Devre tatil sözleşmeleri resmi şekilde yapılmak zorunda olmayıp adi yazılı şekilde hazırlanabilir.Caymak için de noter vasıtası ile cayma bildirimi göndermek zorunlu olmamakla birlikte ispat açısından sonradan zorlukla karşılaşmamak için noter vasıtası ile ihtarname gönderilmesinde fayda vardır.

Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Devremülk satış sözleşmesinden geçersizliği bildirimi ve yapılan ödemenin iadesi ihtarı hakkında.

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap,

Televizyon reklamları neticesinde bilgi almak üzere katıldığım gezi neticesinde,yorgunluk ve yoğun propaganda neticesinde kira ve satış garantisi bulunduğunu belirtmeniz üzerine, … ili ..ilçesi …. , ….. mevkiinde yer alan devremülkün …TL bedelle ../… pay oranında satışına ilişkin olarak,tarafınıza ait … … San. Tic. Ltd. Şti ile …/…/… tarihli devremülk satış vaadi sözleşmesi imzalamış bulunmaktayım.

Kat mülkiyeti kanunun 57’nci maddesine göre “Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.”

Tarafınızla akdettiğim sözleşme, devre tatile dair olmayıp devre mülk satışına yönelik olduğundan bu nitelikteki sözleşmelerin tapuda resmi şekilde yapılması zorunludur. Aksi halde yapılan sözleşme geçersizdir. Devre mülk dahi olsa taşınmaz satışı resmi şekil şartına tabidir. Adi yazılı şekilde yapılan bu sözleşme Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan açık düzenleme uyarınca geçersizdir.

İzah edilen nedenle …/…/… tarihli devremülk satış vaadinin geçersizliğini ve tarafımca yapılan …TL ödemenin (7) gün içerisinde …. Bankası ………… IBAN numaralı hesaba yatırılmasına,imzalatmış olduğunuz …TL bedelli senedin yukarıda yer alan ikamet adresime iadesini aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyorum. …/ …/ …

EK:

.../…/… tarihli devremülk satış vaadi sözleşmesi

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederim……/…../….

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

Devre tatil sözleşme feshi dilekçe örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Devre tatil sözleşmesinden cayma bildirimi ve yapılan ödemenin iadesi ihtarı hakkında.

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap,

Televizyon reklamları neticesinde bilgi almak üzere katıldığım gezi neticesinde,yorgunluk ve yoğun propaganda neticesinde kira ve iade garantisi bulunduğunu belirtmeniz üzerine, … ili ..ilçesi …. , ….. mevkiinde yer alan tesislerde …TL bedelle devre tatil satışına ilişkin olarak,tarafınıza ait … … San. Tic. Ltd. Şti ile …/…/… tarihli sözleşme imzalamış bulunmaktayım.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun 50’nci maddesine göre” Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.”

Akdettiğimiz ve devre tatil sözleşmesi niteliğinde olduğu konusunda şüphe bulunmayan bu sözleşmeye ilişkin olarak aynı kanunun 50/6 maddesinde “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” Hükmü yer almaktadır.

İzah edilen nedenle …/…/… tarihli devre tatil satış sözleşmesinden caydığımı ve tarafımca yapılan …TL ödemenin (7) gün içerisinde …. Bankası ………… IBAN numaralı hesaba yatırılmasına,imzalatmış olduğunuz …TL bedelli senedin yukarıda yer alan ikamet adresime iadesini aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyorum.

…/ …/ …

EK:

.../…/… tarihli devre tarihli satış vaadi sözleşmesi

 

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederim……/…../….

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

 

 

Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği (indir)

İlgili bağlantı: Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği

Etiket: Devremülk sözleşme feshi dilekçe örneği

1 Yorum

  1. ayse acar Yanıtla

    Cok magdur olduk. Yalovada bir forma aynisini bize yapti.icraya vereceğiz diyorlar.yalanla dolanla kandirdilar bizi devremulk sattilar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir