Devamsızlık dilekçesi örneği

devamsızlık dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Devamsızlık Dilekçesi Örneği 2019

Devamsızlık Dilekçesi Nedir? Neden yazılır?

Devamsızlık dilekçesi,sağlık ya da diğer nedenlerle  okula devam edemeyen öğrencinin,bu devamsızlığının özürlü veya özürsüz devamsızlık hakkından düşürülmemesi için velisinin durumdan haberdar olduğuna dair hazırladığı dilekçedir.

Yönetmelik gereği  öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir.

Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Bilindiği gibi ilköğretim ya da  lise öğrencisinin okula devam zorunluluğu vardır. Yönetmelikte bu duruma şu hükümle yer verilmiştir. “Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. “

Yönetmelik maddesi gereği “Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.”

Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir

Öğrencilerin 10 gün raporsuz-mazeretsiz, 35 gün mazeretli devamsızlık hakkı mevcuttur.Bu sürelerin dolmasının önüne geçilmesi için öğrenci velisi tarafından hazırlanacak bir dilekçe ile okul müdürlüğüne başvuru mümkündür.

Devamsızlık Dilekçesi Neden – Nasıl Yazılır?

Yönetmelik gereği, devamsızlığı özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.

Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

Devamsızlık dilekçesinin hazırlanması ile e-okul sisteminden öğrencinin devamsızlık süresine işlenen devamsızlığın,veli tarafından dilekçe ile bildirilen mazeretin kabulü halinde silinmesinin temini için yazılır.


Devamsızlık Dilekçesi Örneği 2019

……….. LİSESİ MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

             Okulunuz öğrencilerinden………sınıfı……..numaralı ….. isimli öğrencinin velisiyim ….. öğrencimin … tarihlerinde yaptığı devamsızlık bilgim dahilindedir.Bu nedenle  öğrencinin …/…./….. – …/…./… tarihleri arasında izinli sayılmasını talep ediyorum.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim.  …../…./…

Veli

       İmza

 ADRES :

Devamsızlık dilekçesi örneği İNDİR WORD

Devamsızlık dilekçesi örneği İNDİR PDF


ETİKET: Devamsızlık sildirme dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir