Derdestlik itiraz dilekçesi

Derdestlik itirazı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Derdestlik itirazı

 

… MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN DAVALI:

ADRES:

VEKİLİ :

DAVACI :

KONU : …/…/… tarihli dava dilekçesine karşı cevap ve derdestlik itirazımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı …./…/… tarihli dava dilekçesi ile …. Mahkemesinde …. Esas sayılı dosya ile … davası açmıştır.Dava dilekçesi …/…/… tarihinde müvekkil tarafından tebellüğ edilmiştir.

2-Mahkemenizde … esas sayısı ile görülmekte olan davaya ilişkin olarak öncelikle DERDESTLİK itirazında bulunuyoruz. Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olduğu yapılacak incelemeden anlaşılacaktır. Aynı taraflar arasında,aynı konuda,aynı vakıalara dayanılarak ikinci bir dava açılmıştır.Davacının aynı ….dan dolayı yeni bir dava açması hukuk kurallarına uygun değildir.Bu sebeple iş bu davanın açılmasında davacının hukuki yararı yoktur.

3- Davaya ilişkin cevaplarımız ….

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLER :

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, derdestlik itirazının kabulü ile davanın usul yönünden reddine,

Mahkemeniz aksi kanaatte ise, ……. sebebiyle davanın esas yönünden reddine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

DAVALI VEKİLİ

Avukat

Derdestlik itirazı dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir