Denetimli serbestlik ihlali itiraz dilekçesi örneği

Denetimli serbestlik ihlali itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Denetimli serbestlik ihlali itiraz dilekçesi örneği

T.C.Adalet Bakanlığı

…… Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne

 

Konu:Denetimli Serbestlik Dosyasının

İhlal Nedeniyle Kapatılmasına İtiraz.

 

…. Asliye Ceza Mahkemesinin … esas sayılı kararı ile verilen denetimli serbestlik kararı gereği, …/…/… tarihinde imza atma yükümlülüğümü ihlal ettiğimden bahisle,denetimli serbestlik dosyasının kapatılarak ,verilen denetimli serbestlik kararının ve ihlalin değerlendirilmek üzere,ilgili mahkemeye gönderildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

…/…/… tarihinde imza yükümlülüğümü yerine getirmediğim doğrudur.Ancak anılan güne ilişkin rahatsızlığım söz konusu olduğundan … Hastanesinde tedavi görmekteydim.Buna ilişkin …/…/… tarihli iş göremez raporu dilekçem ekinde yer almaktadır.

Arz edilen nedenle söz konusu ihlalin mazeretim kapsamında değerlendirilerek,müdürlüğünüzce verilen kapatma kararının yeniden değerlendirilerek mazeretimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İmza

Adı ve Soyadı

Denetimli serbestlik ihlali itiraz dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir