Davanın ihbarı dilekçesi

davanın ihbarı dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

davanın ihbarı dilekçesi


… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                      ………

DOSYA NO : … Esas

DAVALI :

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

İHBAR EDİLEN :

DAVACI :

ADRES:

KONU : Davanın ihbar edilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR ;

1- …/…/… tarihinde gerçekleşen trafik kazasına ilişkim olan ,mahkemenizde derdest … esas sayılı maddi ve manevi tazminat istemli dosya kapsamında  müvekkilimiz davalı konumundadır.

2-Anılan trafik kazası nedeniyle müvekkil araç işleteni olarak sorumlu tutulmaktadır. Müvekkilin kullandığı araç ........ poliçe no ile ......... Sigorta AŞ.'ye zorunlu trafik sigortası yaptırmıştır. Bu nedenle maddi zararın sigorta şirketi tarafından karşılanması söz konusu olacaktır.

3-  HMK’nın 61’nci maddesi uyarınca taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.

Bu kapsamda sigorta şirketinin davaya müdahil olarak katılımını sağlamak maksadıyla, davanın ihbar edilmesinde hukuki yarar bulunmaktadır.

4- Arz ve izah edilen nedenlerle bahsi geçen sigorta şirketinin davaya müdahil olarak katılmasını sağlamak maksadıyla davanın neticesinden etkilenme ihtimali bulunduğundan davanın ihbarının ilgili sigorta şirketine yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK. m. 61 ve sair yasal mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın anılan sigorta şirketine ihbar edilmesine karar verilmesini vekaleten  arz ve talep ederiz. …/…/…

Davalı Vekili

Av

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Bölge Adliye Mahkemeleri Hangi İllerde ?

Memnu hakların iadesi dilekçesi

Etiket : # davanın ihbarı dilekçesi

            # davanın ihbarı dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir