Davanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi

davanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Davanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi.


....... MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

KARAR NO:

DAVACI  : Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

DAVALI: Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

KONU: Görevsizlik kararı verilen dosyanın görevli … Mahkemesine gönderilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR  :

1-Mahkemenizde derdest olan … esas numaralı dava dosyasına ilişkin olarak mahkemenizin …/…/… tarih …. Karar sayılı hükmü ile … mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş olup iş bu karar taraflara tebliğ edilerek …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

2-Görevsizlik kararının ilgili kanun maddesi gereği iki haftalık yasal süre içerisinde görevli … mahkemesine gönderilmesi zorunluluğu bulunduğundan, mahkemenize bu taleple başvuru  gereği hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Arz ve izah edilen nedenlerle mahkemenizin …/…/… tarih …. Karar sayılı hükmü ile görevsizlik kararı verilen dava dosyasının görevli… mahkemesine gönderilmesini arz ederim. …/…/…

 

DAVACI


HMK MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde,

  • taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten,
  • süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten;
  • kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren
  • iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak,
  • dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.
  • Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir