Darp raporu nasıl alınır

Darp raporu nasıl alınır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Darp raporu nasıl alınır 2019 ?

Eskilerin müessir fiil olarak ifade ettiği,fiziksel şiddet olarak tanımlayabileceğimiz darp – cebir sonucu,mağdur taraf şikayet yoluna başvuracaksa zaman kaybetmeksizin darp raporu almalıdır.

Bu yazımızda tüm ayrıntıları ve alternatifleri ile “ Darp raporu nasıl alınır “ sorusunu cevaplayacağız.

Kimi zaman aile içi şiddet nedeniyle kimi zaman da sokakta yürürken fiziksel şiddete maruz kalınabilmektedir.

Günlük hayatta darp - cebir raporu olarak ifade ettiğimiz bu evrak “ adli muayene raporu” dur.

Kolluk kuvvetlerine yani jandarma veya polise başvuru ile şikayetinizin tutanağa geçirilmesi ardından bu birimler kendiliğinden sizi hastaneye sevk edebileceği gibi,sevk etmemeleri halinde durumun ve darbın tespiti için hastaneye sevkinizi talep edebilirsiniz.

Ya da şikayet öncesinde veya sonrasında zaman kaybetmeksizin hastanelerin acil bölümlerine giderek doktora adli vaka neticesinde yaralanmaların meydana geldiğini belirttiğinizde,görevi gereği hastane polisini durumdan haberdar ederek,darp raporu düzenleyecektir.

Doğrudan hastane polisine giderek meydana gelen adli vakadan bahsedip darp raporu almak istediğinizi ifade edebilirsiniz.

Özel hastaneden alınan darp raporu da geçerli olacaktır

Darp raporu almak için sınırlayıcı bir süre olmamakla birlikte işin mahiyeti gereği yaralanmalar veya vücuttaki izler kaybolmadan,ilgili kurumlara başvurarak muayene olmak ve darp raporu almak, durumu ispat etmek için önemlidir.

Düzenlenen darp raporunun bir suretini mutlaka siz alın.

Darp nedeniyle meydana gelen yaralanma ve izlerin tamamı hemen meydana gelmeyebilir sonradan darba ilişkin etki ve izlerin meydana gelmesi halinde ek rapor düzenlettirmek maksadıyla sağlık kurumuna başvurmakta fayda vardır.

Düzenlenen darp raporunun içeriğinin ne şekilde olacağından özetle bahsedecek olursak;

Darp raporu özü itibariyle muayene raporudur.

Bu raporda, vücutta meydana gelen yaralanmaların yeri ,büyüklüğü , şekli gibi tanımlayıcı bilgilere yer verilerek,olayın oluş şekli ile ilgili mağdurun beyanları yer alacaktır.

Düzenlenme tarihi ve saati darp raporunda yer alması gereken unsurlardandır.

Bu noktada mevcut bir eksiklik, raporun ispat gücünü olumsuz etkileyebilecek nitelikte olabilir.

Kamu görevlisi olan doktor tarafından düzenlenen bu evrak resmi belge niteliğindedir.

Darp cebir raporu düzenlettirmenin yanından mevcut yaralanmaların fotoğrafını delil olarak kullanmak üzere çekip muhafaza etmekte fayda vardır.

Darp raporu nasıl alınır ? Sorusu ile birlikte akla gelebilecek diğer bir soruda bu raporun delil niteliği ve ispat kuvvetidir.

Darp ve cebir raporu soruşturma ve kovuşturma aşamasının önemli delillerindendir ancak tek başına ispat için yeterli olmayacaktır.

Mahkemenin değerlendirmesinde, darp raporunun, varsa tanık anlatımları ile desteklenmesi ve mağdurun ifadelerinin rapordaki tespitlerle uyumlu olması gerekmektedir.

Darp raporunun geçerlilik süresi bulunmamaktadır.Ancak suçun şikayete tabi olması durumunda şikayet süresine dikkat etmekte fayda vardır.

Darp raporu düzenlemek için sizden bir ücret talep edilmez.

Yaralanmanın niteliği  gereği  darba uğramış şahsın duyu veya organlarından birinde işlev kaybı veya yüzde sabit iz oluşup oluşmadığının,yaralanmanın hayati fonksiyonlara etki edip etmediğinin tespiti,meydana gelen bedensel hasar ile zanlının eylemi arasındaki bağın kurulması maksadıyla hastaneden alınan raporun ardından Adli Tıp Kurumunun İlgili İhtisas Dairesine sevk ile yaralanmanın niteliğinin tespiti için ayrı bir rapor düzenlettirilmesi de söz konusu olabilecektir.

Etiket: Darp raporu nasıl alınır 2019 ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir