Danıştay kararına göre hesap işletim ücreti iadesi dilekçesi 2018

Danıştay kararına göre hesap işletim ücreti iadesi dilekçesi 2018

Danıştay kararına göre hesap işletim ücreti iadesi dilekçesi 2018


….BANKASI

…. ŞUBESİNE

 

İHTAR EDEN        :

ADRESİ                 :

İHTAR EDİLEN     :

ADRESİ                 :

İHTAR KONUSU  :

İHTAR TARİHİ      :

AÇIKLAMA           :

Bankanız, …………………………………. no’lu Kredi Kartının sahibiyim.

Danıştay 15’nci Dairesinin 2014/9570 esas 2018/1194 kararı ile hesap işletim ücretinin dayanağı olarak gösterilen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin yönetmelik hükmünün iptali sonrasında yapılan kesintinin usulsüzlüğü tescillenmiştir. Karar  “Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulmayan “hesap işletim ücreti alınmasını öngören ,Yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı kanunun 4/3 maddesi ile bu konuda yerleşik kararları çerçevesinde ücret komisyon ve masrafların haklı ve makul ve belgeli olması gerektiği kriterine aykırılık teşkil etmektedir.” Şeklindedir.

Bu kapsamda bankanız nezdinde sahibi olduğum kredi kartlarıma ilişkin 10 yıllık alacak zamanaşımı kapsamında , geriye dönük olarak zamanaşımına uğramamış tüm hesap işletim ücreti kesintilerinin (alacaklarımın) bedellerinin , kesintinin yapıldığı tarihten itibaren mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı uygulanarak iade edilmesine, aksi takdirde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve diğer ilgili tüm kanunların ve mevzuat hükmülerince yasal yollara başvuracağımı “İHTAR” ederim.

 

                                  İhtar Eden

            Ad, Soyad ve İmza

 

Danıştay kararına göre hesap işletim ücreti iadesi dilekçesi 2018'i butona tıklayarak indirebilirsiniz.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir