Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU : Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

AÇIKLAMALAR :

Davalı ile … Aile Mahkemesinin …/…/… tarih .. esas sayılı kararı ile boşandık.Anılan karar …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.Aile Mahkemesinin bu kararında müşterek çocuk …’nin velayeti davalıya verilerek şahsımın ise cumartesi günleri …. Saatleri arasında müşterek çocukla kişisel ilişkin kurmama karar verilmiştir.

Kesinleşen boşanma davası sonrasında … olarak çalışmaya başladım ve halen … mesleği ile uğraşmaktayım. Mesleğimin  çalışma koşulları gereği  cumartesi günlerini şehir dışında geçirmem gerekmektedir.Bu nedenle çocuğumu görme imkanından mahrum kalmaktayım.

Gelişimi için anne sevgisi kadar baba sevgisine de ihtiyacı olan çocuğumun bana ihtiyacı olmasının yanı sıra benimde çocuğumla zaman geçirmeye ihtiyacım vardır.Davalı ile sulh ile konuyu çözme çabalarım sonuçsuz kalmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle … Aile Mahkemesinin …/…/… tarih .. esas sayılı kararı ile … şeklinde tesis edilen şahsi ilişki kararının değiştirilerek ……….. şeklinde düzenlenmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : Medeni Kanun ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER : Boşanma İlamı, tanıklar, ve diğer yasal her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP :Arz ve izah edilen nedenlerle davamın kabulü ile,

Çocuğum ile ilişkimin  ……. Şeklinde yeniden düzenlenmesini,

Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/….

DAVACI

 

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.