Cezaevi nakil dilekçesi örneği

cezaevi nakil dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Cezaevi nakil dilekçesi örneği

 

…..TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                       ….

 

HÜKÜMLÜ: Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

VEKİLİ:

ADRESİ:

TALEP KONUSU:Müvekkilin nakli talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil …. Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ….. esas sayılı hükmü ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ….yıl  … ay …gün … hapis cezasına mahkum edilerek kesinleşen hükmün infazı için …/…/… tarihinde cezaevinize kapatılmıştır.

Müvekkilin  anne-babası ve çocukları  … ilinde ikamet etmektedir.Bugüne kadar müvekkili bulunduğu cezaevinde yalnız bırakmamak için … km yolu gidip gelmekte idiler.Ancak müvekkilin çocuklarının yaşının küçük olması  ve anne babasının yolculuk yapamayacak derece yaşlı olması nedeniyle bu süreç katlanılmaz hale gelmiştir.

Müvekkil cezaevine kapatıldığı sürenin başlangıcından bugüne kadar iyi halli olarak cezasını çekmektedir ve disiplin cezası da bulunmamaktadır.

Ceza İnfaz Kanunun  53’ncü maddesinde “Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.”Hükmü kapsamında müvekkilin naklini ,müvekkilin nakli için meydana gelecek masrafları karşılamaya hazır olduğumuzu beyan eder,müvekkilin aşağıda yer verdiğimiz yer alan bir ceza infaz kurumuna naklinin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.. …/…/…

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1- …... Ceza İnfaz Kurumu

2- …... Ceza İnfaz Kurumu

3- …... Ceza İnfaz Kurumu

 

 

Ek:Onaylı vekaletname sureti.

 


Cezaevi nakil dilekçesi örneği BURAYA tıklanarak indirilebilir.


Ceza İnfaz Kanunu madde 54: Hükümlülülerin kendi istekleri ile nakli

(1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;

a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,

b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,

d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,

e) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve tutukevi olmaması,

f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,

g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması, Gerekir.

(Ek cümle : 24/1/2013-6411/7 md.) Çocuk hükümlüler bakımından bu fıkranın (b) bendi uygulanmaz.

İlgili bağlantı:Açık Cezaevine Ayrılma Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.