Ceza mahsubu dilekçesi örneği

ceza mahsubu dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ceza mahsubu dilekçesi örneği

…….AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SANIK :

KONU :Ceza mahsubu talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

…. mahkemesinin …. Esas sayılı dosyası kapsamında …. suçundan … yıl ….ay … gün tutuklu kaldım.Bahsi geçen dosyaya ilişkin olarak … tarihli karar ile beraatıma hükmedilmiştir.

… sayılı dava dosyası kapsamında hakkımda verilen beraat kararı kesinleşmeden önce …. Mahkemesinde devam eden …. Suçuna ilişkin olarak … hapis cezası ile cezalandırılmama hükmedilmiştir.

5237 sayılı Kanunun 63. maddesi, “Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. “şeklindedir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında; mahsubun yapılabilmesi için, beraat kararı ile neticelenen suçun, mahkumiyetle neticelenen suçtan sonra işlenmesi değil, beraat kararının kesinleşmesinden önce mahkumiyete konu suçun işlenmesi şartı aranmıştır.

Bu kapsamda … mahkemesinde hakkımda mahkumiyet kararı verilen suça ilişkin suç tarihi  …. dir ve beraat kararından öncedir

Arz edilen yasal nedenler ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran ….. günlük tutukluluk süresinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesini talebimiz maksadıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı kanun  m.63, ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle,Mahkemenizin ………. tarih ….. sayılı kararı neticesinde vermiş olduğu mahkumiyet hükmünden tutuklu kaldığım sürelerin mahsup edilmesini arz ve talep ederim.  …./…./….

Sanık

Ceza mahsubu dilekçesi örneği İNDİR WORD

Ceza mahsubu dilekçesi örneği İNDİR PDF

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir