Ceza davası beyan dilekçesi örneği

Ceza davası beyan dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ceza davası beyan dilekçesi örneği

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:  …. / ….. Esas

SANIK :  Ad Soyad

MÜŞTEKİ:  Ad Soyad

SUÇ :Silahla Kasten Yaralama

KONU : Beyanlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Olay günü aracımla … caddesinde seyir halinde iken kırmızı ışığın yanması ile birlikte durdum.Müşteki kullandığı aracın hızlı olması nedeniyle duramayarak aracımın arkasından çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Müştekinin aracıma çarpmasının ardından olayın şokunu atlatır atlatmaz aracımdan inerek hasarı kontrol ettim.

O sırada müşteki de aracından inmiş birileri ile konuşuyordu.Kendisine geçmiş olsun demeye fırsatım olmadan saygısız ifadelerde bulunarak,böyle araç mı kullanılır,nasıl fren yapıyorsun tarzında sözler sarfetti, bende kusurumun bulunmadığını,kırmızı ışık yandığından durmak zorunda kaldığımı, kendisinin takip mesafesine uyması gerektiğini söyledim.

Yüksek sesle konuşmaya başlayan müşteki, öfkelenerek birkaç kez üzerime doğru yürüdü,çevrede bulunanlar sakinleştirmek üzere şahsı kaza bölgesinden uzaklaştırdılar.

Kısa bir zaman geçmesinin ardından bulunduğum yerden yaklaşık on metre uzakta bulunan müştekinin bir anda  bana doğru koşmaya başladığını gördüm.

Bana saldırmak üzere koşan mağdur,ayağının yere takılması sonucu yüz üstü sert şekilde yere düştü ve yüzü ile kolları yaralandı.

İddianamede bahsedildiği üzere mağduru sopa ile dövmem söz konusu değildir.Olay arz ettiğim şekilde meydana gelmiştir.

Mağdurun vücudunda meydana gelen yaralanmaların yerleri de beyanlarımı destekler nitelikte,alnı ve dirseklerindedir.

İddianamenin tek dayanağı mağdurun gerçek olmayan beyanlarıdır.Mağdurun beyanlarına dayalı olarak hüküm kurulamayacağı Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında yer verilen hususlardandır.

Türk Ceza Kanunun 6’ncı maddesinde silah deyiminden anlaşılacaklar arasında  “Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler ” sayılmıştır.

Olay günü benim ne sopa ne de silah olarak değerlendirilebilecek herhangi bir aletim bulunmamaktaydı.Zaten olay sonrasında da mağdurun kullanıldığını ve varlığını iddia ettiği sopa bulunamamıştır.

Mağdurun kendi kusuru ile yaralandığı ve yaralanmasından herhangi bir dahilim bulunmadığı ve sabıkasız kişiliğimde dikkate alındığında,dava dosyası kapsamında mahkumiyeti gerektirir bir delil bulunmadığından,bununla birlikte suçun tarafımca işlenmediğinin sabit olması nedeniyle beraatıma karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. TARİH

Beyanda Bulunan Sanık

İmza

Ad Soyad

Ceza davası beyan dilekçesi örneği (indir)


Ceza davası beyan dilekçesi örneği neden yazılır ?

Yargılamaların kısıtlı zamanlarda yapılıyor olması her detay ve konunun hak ettiği sürede izah edilmesine mani olabilmektedir.Bu nedenle ceza davalarında taraflar açıklık getirmek istedikleri konuları yazılı olarak yani bir dilekçe ile mahkemeye sunmaktadırlar.

Ceza davasında dilekçe ile beyanda bulunmak zorunlu mudur?

Ceza davasında dilekçe ile başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak yazılı beyanın dosyaya girmesinde her zaman fayda vardır.Çünkü duruşma tutanağına geçirilmeyen hususların yazılı ifadesi ile ayrıntılı şekilde açıklama yapma beyan dilekçesi ile mümkün olabilmektedir.

 İlgili Dilekçe Örneği : Kasten yaralama itiraz dilekçesi örneği

3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.