Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur?

çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur 2019


Boşanma davasında ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır.Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılması Hukuk Genel Kurulunun 2014/18431 esas , 2014/426 karar sayılı hükmü gereği zorunludur.Ön inceleme duruşmasında yapılması gerekenler Hukuk Muhakemeleri Kanunun 140’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

 • Yukarıda belirttiğimiz kanunun ilgili maddesi ” Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.”Şeklindedir.

 • Ön inceleme duruşmasının yapılmasının en önemli nedeni kanunun belirttiği gibi tarafların anlaşamadıkları somut noktaların tespitinin sağlanmasıdır.Bu husus önemlidir çünkü yargılamanın başlangıcında anlaşmazlık noktalarının tespiti halinde yargılamanın sağlıklı ve seri yürütülmesi mümkün olacaktır.

 • Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur?Sorusu sorulurken asıl merak edilen mahkemenin huzuruna çıktığımda ne ile karşılaşacağım,bana ne gibi sorular sorulacak ve benzeri soruların cevaplarıdır.

 • Kısaca bunlara da değinecek olursak,aslında bu soruların cevabı belirttiğimiz gibi kanununda yer alan şekildedir.Yani hakim size ve karşı tarafa “Hangi konularda uyuşamıyorsunuz?”,”Neden boşanmak istiyorsunuz?”Tarzında sorular sorarak  uyuşmazlık konularının tespitini sağlayacaktır.

 • Dava dilekçenizde veya cevap dilekçelerinizde uyuşmazlık noktaları konusunda halihazırda beyanda bulunmuştunuz,mahkemede de bunlara ilişkin kısaca kendinizi ifade etmeniz istenecektir.

 • Örneğin şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığınız bir boşanma davasında karşı tarafın size şiddet uyguladığı iddianız var ise duruşmada da bu husus uyuşmazlık noktası olarak yer alacak ve sizde ilk duruşmada “Eşim bana şiddet uyguladı , bu nedenle boşanmak istiyorum.”Benzeri cümlelerle kendinizi ifade etmeniz gerekecektir.

 • Karşı taraf açısından  konuyu değerlendirecek olur isek karşı tarafta şiddet iddiasını reddedecek veya kabul edecek beyanlarda bulunacaktır.

 • Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur?Sorusunun cevaplarından biriside; Hâkim tarafları sulhe teşvik edecektir.Genelde davacı tarafa “Anlaşma ihtimaliniz var mıdır?”,”Evliliği kurtarma ihtimali var mıdır?”Ve benzeri sorular ile sulh yani anlaşma konusunu sorar, yasa gereği de bunu yapması gerekir.

 • Sulh faaliyetinden bir sonuç alınamayacağını  değerlendirir ise ilk duruşma sonlandırılarak tahkikat aşamasına geçilmek üzere başka bir duruşma tarihi verilecektir.

 • Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada şu şekilde ara karar verildiğine şahit olabilirsiniz.”Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilmesine. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına …”

 • Bu karar ile var ise mahkemeye sunmadığınız delilleri ya da mahkemeye getirilmesini istediğiniz belgelere ilişkin açıklama yapmanız için iki haftalık kesin süre verildiği belirtilmektedir.Var ise mahkemeye bu süre içerisinde delillerinizi ve beyanlarınızı sunmanız gerekmektedir.

 • İlk defa duruşmaya katılacak kimseler açısından hele ki bu bir boşanma davası ise yüksek seviyede stres kaçınılmazdır.Bu durumda öncelikle korkulması gereken herhangi bir durumun olmadığı akla getirilmelidir.Çünkü mahkemede dava veya cevap dilekçelerinizde belirttiğiniz konuları tekrar etmeniz ya da “Dilekçelerimde ki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum.” Tarzında cümleler kurmanız dahi yeterli olacaktır.

 • Kimse sizi hukuk sınavına tabi tutmayacaktır.Başınızdan geçen olayları anlatmanız istenecektir ve bu yönde sorular sorulacaktır.Zaten bu konulara ilişkin dilekçelerinizde beyanda bulunduğunuz için ekstra bir çaba göstermeniz gerekmemektedir.

 • Son olarak duruşma düzeninden de bahsedecek olursak hakim öncelikle dosyaya gelen giden evrakları kısaca özetler , tutanağa geçirir daha sonra taraflara söz verir,Hakim söz verdiğinde ayağa kalkarak kendinizi ifade etmenizde fayda vardır.Daha sonra karşı tarafa söz verir ardından ara kararlarını açıklar ve sonrasında size duruşma tutanağı imzalatılır,bu duruşma tutanağının bir suretini almakta fayda vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir