Çek istirdat davası dilekçe örneği

Çek istirdat davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çek istirdat davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

DAVA KONUSU : İcra baskısı altında ödenen 59.399,00 TL’nin iadesi talebi hakkındadır.

DAVA DEĞERİ : 59.399,00 – TL

AÇIKLAMALAR :

Dava dışı bir şirket tarafından müvekkil şirkete kesilen 45.000,00 TL bedelli çekin, müvekkil şirket yetkilisinin cüzdanından düşürülmek sureti ile kaybedilmiştir, bu çek için …. Mahkemesinin …/…/…. Tarih ….esas sayılı kararı ödeme yasağı kararı aldırılmakla, ödeme yasağı alınan çeki ... Faktoring A.Ş. tarafından ... . İcra Müdürlüğü’nün 20../123… esas sayılı takip dosyası ile takibe konularak, müvekkil şirkete hacze gelinmiştir, haciz baskısı altında çek bedelinin fer’ileri ile birlikte 59.399,00 TL bedelli çek verilerek ödenmiştir, davalı ... şirket,  kötü niyetli olarak çeki ele geçirip, faktoring şirketine kırdırmıştır.

Müvekkilin davalıya böyle bir borcu ve taraflar arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.Şöyle ki;

1-

2-

3-

İcra İflas Kanunu’nun 72/7 maddesinde “Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle icra tehdidi altında … İcra Dairesinin … esas sayılı icra dosyası kapsamında ödenen 59.399,00 TL’nin ödeme gününden itibaren en yüksek mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmek üzere sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İcra İflas Kanunu madde 72 vd., Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : ……………İcra Dairesi’nin ….  esas numaralı dosyası,tanık bilirkişi,yemin,karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen,mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle,

Müvekkil şirketin … İcra Dairesinin … esas sayılı icra dosyası kapsamında ödenen 59.399,00 TL’nin ödeme gününden itibaren en yüksek mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ederiz. …./…/…

Davacı Vekili

EKLER:

1-

2-

3-

 

 

Çek istirdat davası dilekçe örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Çek iptali davası dilekçesi

İstirdat davası dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir