Çalışma izni başvuru dilekçesi

Çalışma izni başvuru dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çalışma izni başvuru dilekçesi / Yabancı çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi örneği sayfanın devamındadır.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

 (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

..../..../20 ..

 

Aşağıda adresi belirtilen ………… ………………….. unvanlı işyerimizde …………… uyruklu …….…… ….….….. adlı yabancıya çalışma izni almak istiyoruz. Yapmış bulunduğumuz ………….. barkod (ID) no.lu elektronik çalışma izin başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur. Adı geçen yabancının İşyerimizde ……………………… görev unvanı ile istihdam edilebilmesini teminen gerekli çalışma izninin verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

 

Şirket yetkilisi

İsim / İmza  /Görev

 Şirket Kaşesi

 

Şirket Adresi :

 

EK: Belgeler ( syf)

Çalışma izni başvuru dilekçesi kaynak 


 

Yabancı çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi örneği

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

 (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

 

Bakanlığınızın  ……………….. tarih ve ………………… numaralı çalışma izni ile istihdam etmekte bulunduğum/bulunduğumuz …………….. uyruklu …………… ……………….. isimli yabancının çalışma iznini …….yıl uzatmak istiyorum./istiyoruz.

Yapmış bulunduğum/bulunduğumuz ……….. barkod numaralı elektronik çalışma izni uzatma başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Adı geçen yabancının çalışma izninin uzatılmasını arz ederim./ederiz.

 

                                                                                                          İşveren/Şirket yetkilisi

İsim / İmza / Görev

(Şirket Kaşesi)

 

 

Konut/Şirket Adresi   :

EK: Belgeler (  syf. Başvuru Formu)

 

Yabancı çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi örneği kaynak

İlgili Bağlantılar:

Çalışma bakanlığı şikayet dilekçesi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği

Sgk işyeri kapanış dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.