Bu taşınmaz mal km ye çevrilmiştir ne demek ?

bu taşınmaz mal km ye çevrilmiştir ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu taşınmaz mal km ye çevrilmiştir ne demek ?

 • Taşınmaza ilişkin tapu kütüğüne, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında , Kat mülkiyeti tesisi sonrasında yapılan işlem neticesinde;
 • Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki,
 • Doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine,
 • "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir."

 • ibaresi yazılarak, sayfa ana gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm,
 • kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;
 • ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.
 • Ana gayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir.
 • Ana gayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, ana gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da ana gayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.
 • Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini
  kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.
 •  Kat malikine, ana gayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka, istem halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.
 • Kat mülkiyetinde istenen belgeler

 • Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 12'ye göre;
 • Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:
 • Ana gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi
  ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle,
 • proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.
 • Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların
  özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış,
 • kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İdare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler

Etiket:Bu taşınmaz mal km ye çevrilmiştir ne demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir