Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır ?

Boşanmada nafaka miktarı,nafaka ödeyecek tarafın geliri ile doğrudan bağlantılıdır ancak nafaka miktarını etkileyen tek etken nafaka borçlusunun maaşının miktarı değildir.

Sadece nafaka ödeyen kişinin maaşının miktarı etkili olsa idi hiçbir geliri olmayan kişilerin nafaka ödememesi yönünde bir çıkarım yapmak mümkün olurdu.

Ancak Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarından görmekteyiz ki asgari ücretli olmak ya da herhangi bir gelire sahip olmamak nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Bkz. Çalışmayan baba nafaka verir mi?)

Boşanmada nafaka ile maaş arasında oransal bir rakam vermek mümkün değildir.Böyle bir oran da yoktur.

İş kanununda maaş haczinde, maaşın haczedilebileceği miktar oran olarak belirlenmiştir.Nafaka alacağı ise bu orandan istisna tutulmuştur.Bu oranı nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan bir oran olarak anlamak yanlış olur.

Boşanmada nafaka ile borçlunun maaşı doğrudan orantılıdır ancak tek kriter değildir.Yargıtay kararlarında  nafaka belirlenirken göz önünde bulundurulan kriterler şu şekilde ifade edilmektedir.

"Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat "

Görüldüğü üzere tarafların ekonomik ve sosyal durumları nafaka miktarını etkileyecektir.Burada nafaka ödeyecek kişinin maaş miktarının yanı sıra nafaka alacaklısının yoksulluk/ekonomik durumu da nafaka miktarında belirleyici olacaktır.

Boşanmada kusuru olan tarafın kusur derecesi, ödenecek nafakanın miktarının tespitinde etkili unsurlardandır.

Bu noktada bir oran vermek mümkün olmasa da konuya ilişkin olarak Yargıtay kararlarına bakarak şu çıkarımları yapmak mümkün olacaktır.

Nafaka borçlusunun geliri/maaşı oranında nafaka miktarı artacak veya azalacaktır.

Nafaka alacaklısının geliri/maaşı oranında nafaka miktarı artacak veya azalacaktır.

Tarafların kusur oranlarına göre nafaka miktarı artacak veya azalacaktır.

Paranın alım gücü nafaka miktarının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Tüm bunlarla birlikte Medeni Kanuna göre  "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isleyebilir." (TMK m. 175).

Yoksulluk şartı gerçekleşmez ise diğer şartların oluşup oluşmamasının bir önemi kalmayacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun emsal niteliğindeki kararlarında ;"yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim” gibi bireyin maddi  varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların "yoksul" kabul edilmesi gerekir denilmektedir. ( 07.10.1998 gün ve 1998/2-656-688, 28.02.2007 gün ve 2007/3-84-95, 16.05.2007 gün ve 2007/2- 275-275, 11.03.2009 gün ve 2009/2-73-118 )

ETİKET: Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır ?

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Nafaka kimlere verilir

Örnek Nafaka Miktarları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir