Boşandığım eşimin soyadını kullanabilir miyim?

boşanma sonrası eşin soyadını kullanma
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma sonrası eski eşin soyadını kullanmak mümkündür.Ancak bunun için belli koşulların yerine getirilmesi ve usulüne uygun bir dava açılması gerekmektedir.Kadının boşanma sonrası eşin soyadını kullanma  isteği, boşanmanın eki niteliğinde değildir.Yani boşanma davasında ayrı bir davadır.Bu nedenle bu dava maktu harca tabidir.

Boşanma sonrası eşin soyadını kullanma konusu Türk Medeni Kanunun 173’ncü maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre “Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.”

Bu hükme göre kural olarak boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alacaktır.Evlenmeden önce dul idiyse bekarlık soyadını alma imkanı tanınmıştır.

Yazımızın konusu olan boşandığı kocasının soyadını kullanmaya izin  konusu ikinci fıkrada düzenlenmiştir.Buna göre “Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.”şeklindedir.

Bu kapsamda başvuru yapacağınız  eski eşin soyadını kullanma dilekçesinde üzerinde durup açıklığa kavuşturmanız gereken konu “menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği”dir. Neden bu soyismi kullanmadığınız gerektiğini açıklamakla birlikte bu soyadını kullanmanın eski eşe bir zarar vermeyeceğini de dilekçenizle ispat etmelisiniz.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.Hükmüde aynı maddede yer almaktadır.Bu kapsamda eski eşe koşulların değişmesi halinde  boşanılan eşin soyadını taşıma izninin kaldırılması davası bu izne son verilmesini  talep hakkı verilmiştir.

Kadının boşandıktan sonra kocasının soyadını kullanması konusundaki talebini boşanma davası ile birlikte mahkemeye sunabilecektir.Bunun için boşanma dava dilekçesinde bu konuyla ilgili parağrafta aşağıdaki örnek dilekçede yer alan kısmı ekleyebilir.Boşanma dava dilekçesinin sonuç kısmına da boşanma sonrası eşin soyadını kullanma dilekçe örneğinin talep kısmını eklemesi gerekmektedir.

…………………NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                     :  ………………………………………… ……………

ADRES                     :

DAVALI                    

ADRES                     :

DAVA                       : Boşanmış Olduğum Eşimin Soyadını Kullanma İstemi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR      :

Ben davalı olduğum eski eşim ile anlaşmalı olarak …………….. Aile Mahkemesi …../…….. Esas, ……/…… Karar ve …../…./….. tarihinde resmen boşanmış bulunmaktayız. (Boşanma kararı ve kesinleşme şerhi ektedir.)

Boşanmış olduğum eşim ………………………. soyadını kullanmak istiyorum. Resmi kurum ve kuruluşta adıma olan faturalarda, banka hesaplarımda, kredi kartlarımda vs. gibi işlemlerimde boşanmış olduğum eşim …………………………..’in soyadı geçmektedir. Bu nedenle soyadımın ……………….. olarak kalmasını talep etmekteyim. Belirttiğim talebim  nedeniyle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                   : ………………… Aile Mahkemesi ……/….. Esas, …../…… Karar ve …../…./….. tarihli ilamı.Nüfus kayıtları, yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER :TMK 173/2 maddesi ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM     Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle boşanmış olduğum eşim ……………………’in soyadını kullanmak istemekteyim. Soyadımın ……………. olarak kalmasını talep eder bu talebim doğrultusunda karar verilmesini,yargılama giderlerinin tarafımda bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.      …./…../……

                                                                                                                                           DAVACI             

Boşanılan eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi 2019 indir (word)

Boşanılan eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi 2019 indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir