Boşanma davasına karşı dava dilekçesi (Cevap dilekçesinde)

boşanma karşı dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma karşı dava dilekçesi indirmek için sayfa sonundaki linklere tıklayınız.

Boşanma karşı dava dilekçesi ;Boşanma davasında davalı tarafın cevap dilekçesinde yer verebileceği savunmaları ile karşı davasını sunması maksadıyla hazırlanmış dilekçe örneğidir,karşı dava ;boşanma,tazminat,velayet,nafaka taleplerini içermektedir.

…… AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                                    ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

DOSYA NO:

DAVALI / KARŞI DAVACI….:        …..– T.C.NO: …..

ADRES…………………………….:

DAVACI / KARŞI DAVALI.….: 

ADRES…………………………….:

DAVA KONUSU…………….…:Dava dilekçesine cevaplarım ve ………..Aile Mahkemesi’nin 2018/…… E. Dosyası ile birleştirilmesine müteakip, şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma kararı verilmesi talebidir.

CEVAPLARIM VE KARŞI DAVAM:

Her şeyden önce dava dilekçesindeki evlilik birliği doğrudur.Davacı ile ….. evlenmiş bulunmaktayım.Müşterek çocuk bulunmamaktadır. (ALTERNATİF Davacı ile , ………. tarihinde evlendim, bu evlilikten olma ……….. Doğumlu ……isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.)

Karşı tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır.Davacı taraf tam kusurludur ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkı bulunmamaktadır. Evlendiğim tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı için elimden geleni yapmama rağmen eşim, kendisine düşen görevleri yerine getirememektedir.Şöyle ki;

Eşim ile, … yılı …. ayında, üniversite eğitimi nedeniyle …..  bulunduğumuz sırada tanıştım, evlilik tarihi olan ….. tarihine kadar mutlu bir flört ve nişanlılık dönemi geçirdik. Evlilik yaşamında eşime karşı fedakar, özel günleri hatırlayan, sevgisini, özlemini dile getirebilen ve hatta eşim için gözyaşı dökebilen bir insan oldum.

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere evliliğin ilk günlerinden itibaren mizaç ve kültür uyuşmazlığı,sevgi saygı eksikliği söz konusu değildir ,şahsımın davacıya şiddet uyguladığı iddiası tamamen asılsız dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.Bu nedenle de dava dilekçesinde   belirtildiği üzere evlilik birliğinde huzursuzluk yaşanması ve ortak yaşamın devamının bu suretle imkansız hale gelmesi söz konusu değildir.

Dava dilekçesinde maddi manevi psikolojik şiddet iddiası bulunmaktadır.Davacı aynı konutta ikamet ettiğimiz sürece …. olarak görev yapmakta idi hal böyle iken bu eğitim seviyesinde ve görevde bir kişinin evlilik birliğini sarsacak derecede manevi ve psikolojik şiddete maruz kalması halinde tüm yasal yolları kullanacak bilgi , imkan ve kariyere sahip olmasına rağmen buna katlandığının kabulü ve izahı mümkün bir husus değildir.

Bunun yanında maddi şiddete maruz kaldığı iddia edilen davacının yine aynı sebeplerle herhangi bir darp ve cebir raporu almayışının bu hususta yasal bir başvurusunun bulunmayışının da kabulü mümkün değildir zira maddi manevi şiddet veya psikolojik baskı bulunmadığı yukarda davacının mektuplarında yer alan beyanlarından ve bu maddede belirttiğim nedenlerle açıkça anlaşılacaktır.

Tüm bu hususların yanı sıra karşı dava ve maddi-manevi tazminat davası açma ve şikayet hakkımın saklı olduğunu belirtmek kaydıyla davacının tam kusurlu olduğu hususunda davacıya ait ….. numaralı telefon numarası ile kuzenimin …. ait olan ….. ve kendi isteğiyle tarafıma iletilen davacı ile arasında geçen mesajlaşmalara ilişkin yazışma dökümlerini mahkemenize sunmaktayım

Davacının nafaka ve tazminat talepleri haksızdır. Kendisine ait evi ve işyerlerinin bulunması, diğer malvarlığı ve emekli aylığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki davalının kusurlu olması nafaka ve tazminat taleplerinin reddini gerektirir.

Boşanmaya karar verildiği takdirde değerlendirilecek olan velayet noktasında ise; davacının “anne bakımı ve ilgisine muhtaç çocuğun menfaati gereği” şeklinde bir açıklama yaparak TMK m.169’a göre velayeti talep etmesi haklı görülebilir bir gerekçe olamaz. Çünkü yaşı itibariyle çocuğun anne bakım gereksiniminden uzaklaştığı bir dönem olduğu zaten bilinen bir husustur. Bu gerekçe, velayete temel teşkil edemez. Diğer yandan kusurlu davranışları ile boşanmaya giden süreçte,davacı tarafın, müşterek çocuğun zarar görmesine neden olan davranışlarının ağırlığı ortadadır. Buna rağmen yine çocuğun menfaatini gözetmeyerek velayeti talep etmektedir. Hakkımda ise, çocuğum ile ilişkimin yakın olmadığı iddiası doğru olmayıp tanık beyanları ile de bu husus anlaşılacaktır. Görülmektedir ki evliliğin devamını istememin diğer bir sebebi de müşterek çocuğun ileriye dönük menfaatlerini düşünmesidir

Tarafımca açılan iş bu davanın harç ve giderlerini karşılayacak maddi durumum bulunmamaktadır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 334,335,336 maddelerinde yer alan Adli Yardım muafiyetinin tarafıma uygulanması için dava harç ve giderlerini ödeyemeyecek durumda olduğum iş bu davada ADLİ YARDIM TALEBİNDE bulunmaktayım.

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,çocuklarımın her biri için … TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak …. şar TL maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : M.K sair yasal mevzuat

DELİLLER                      : Tanık beyanları, Davacıya ait banka hesapları ile kredi kartı ekstreleri , Davacının ortağı olduğu şirketin mal varlığı kayıtları, sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP           :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;          

1.Karşı davamın kabulü ile davacının davasının reddine,

2.Müşterek çocuklarımız …. Ve …. nin velayetinin tarafıma verilmesine,

3.Davacının nafaka ve maddi manevi tazminat taleplerinin reddine,

4.Boşanmada kusurlu olan davacı aleyhine , boşanma sebebiyle ve maruz kaldığım onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,

5.Adli yardım talebinin kabulüne ,

6.Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …../…./…..

Davalı/Karşı Davalı

 

EK:

 

Boşanma karşı dava dilekçesi indir (cevap dilekçesinde)

Boşanma karşı dava dilekçesi indir (cevap dilekçesinde)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir