Boşanma davası istinaf cevap dilekçesi örneği

boşanma istinaf cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma istinaf cevap dilekçesi örneği

 

 

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

             …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

DOSYA NO : …

İSTİNAFA CEVAP VEREN DAVALI..:

İSTİNAFA BAŞVURAN DAVACI……..:

KONU…………………………………………………..: Davacının istinaf dilekçesine cevaplarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIM……………………………..:

Karşı tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır.Davacı taraf tam kusurludur ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkı bulunmamaktadır. Evlendiğim tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı için elimden geleni yapmama rağmen davacı, kendisine düşen görevleri yerine getirememektedir.

Eşim ile, … yılı …. ayında, üniversite eğitimi nedeniyle …..  bulunduğumuz sırada tanıştım, evlilik tarihi olan ….. tarihine kadar mutlu bir flört ve nişanlılık dönemi geçirdik. Evlilik yaşamında eşime karşı fedakar, özel günleri hatırlayan, sevgisini, özlemini dile getirebilen ve hatta eşim için gözyaşı dökebilen bir insan oldum.

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere evliliğin ilk günlerinden itibaren mizaç ve kültür uyuşmazlığı,sevgi saygı eksikliği söz konusu değildir ,şahsımın davacıya şiddet uyguladığı iddiası tamamen asılsız dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.Bu nedenle de dava dilekçesinde   belirtildiği üzere evlilik birliğinde huzursuzluk yaşanması ve ortak yaşamın devamının bu suretle imkansız hale gelmesi söz konusu değildir.

Dava dilekçesinde maddi manevi psikolojik şiddet iddiası bulunmaktadır.Davacı aynı konutta ikamet ettiğimiz sürece …. olarak görev yapmakta idi hal böyle iken bu eğitim seviyesinde ve görevde bir kişinin evlilik birliğini sarsacak derecede manevi ve psikolojik şiddete maruz kalması halinde tüm yasal yolları kullanacak bilgi , imkan ve kariyere sahip olmasına rağmen buna katlandığının kabulü ve izahı mümkün bir husus değildir.

Bunun yanında maddi şiddete maruz kaldığı iddia edilen davacının yine aynı sebeplerle herhangi bir darp ve cebir raporu almayışının bu hususta yasal bir başvurusunun bulunmayışının da kabulü mümkün değildir zira maddi manevi şiddet veya psikolojik baskı bulunmadığı yukarda davacının mektuplarında yer alan beyanlarından ve bu maddede belirttiğim nedenlerle açıkça anlaşılacaktır.

Davacı tarafından dinlenilen tanıkların taraflı olduğu ve beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır.Tanıkların kimliklerine bakıldığında açıkça anlaşılacaktır ki davanın tanığı olmak bir yana davanın tarafı olabilecek kimselerdir.Zaten söz konusu evliliğin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de tanık olarak ifade veren kimselerin davacıyı yanlış yönlendirmeleri ve doldurmalarıdır.Belirttiğim üzere tanıkların doğruyu söylemediği mahkemede tarafımca dinlenilen tanıklar tarafından verilen beyanlara bakıldığında açıkça anlaşılmaktadır.Mahkemenin gerekçe göstermeksizin tarafımın değil de karşı tarafın yanlı tanıklarına itibar etmesi hukuki değildir. Ayrıca karşı tarafın tanıkların doğrudan görgü ve bilgiye dayalı herhangi bir bilgisi olmadığı açıkça ortadadır.Kuşkusuz ki dedikodu ve  duyumların mahkemece dikkate alınması mümkün olmamalıdır.

Müşterek çocuklarımızın beyanı alındığında çocuklar ayırt etme gücüne sahip olabilecek yaşta dahi değillerdi.Verdikleri ifadeden de daha önceden çalıştırıldıkları ve ifadeleri ezberledikleri açıkça anlaşılmaktadır.Bu beyanların hükme esas alınması hukuksuzdur.

Tanıklarım  ….. beyanlarında; evin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiğim özverili çabayı , ailemin bütünlüğünü sağlamak maksadıyla ilgili bir eş olduğumu ifade etmişlerdir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve mevcut delillerle boşanmayı gerektirecek bir durum olmadığı evlilik birliliğini devam ettirebileceğimiz çok açık ve nettir.

SONUÇ : Yukarıda açıklamış olduğumum nedenlerden dolayı davacının itirazlarının reddine ve davacı tarafın açmış olduğu davanın reddine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.Tarih

DAVALI

 

 

boşanma davası istinaf cevap dilekçesi indir (word)

boşanma davası istinaf cevap dilekçesi indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir