Boşanma davasında ıslah dilekçesi örneği

Boşanma davasında ıslah dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında ıslah dilekçesi örneği 2019,kısmi dava olarak açılan mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davanın yargılamanın ilerleyen aşamalarında dava değerinin artırılması maksadıyla ıslah edilmesine ilişkin dilekçe örneğidir.

….AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI :

DAVALI :

KONU : Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı aleyhine edinilmiş mallara katılma rejimi alacağı kapsamında mahkemenizde açmış olduğum … dosya numaralı dava dilekçemde dava değeri olarak 1000TL talep edilmiştir.

Yargılama kapsamında dinlenen bilirkişinin hazırladığı raporda şahısımın edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin alacağının net …. TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu sebeple tarafımın bilirkişi tarafından belirtilen miktarda edinilmiş mallara katılma alacağına ilişkin olarak saklı tuttuğum alacaklarım hakkında da karar verilebilmesi için  talebimi …… TL arttırarak …..TL olarak dilekçemin sonuç kısmını ıslah ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM: Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımın saklı tutmak kaydıyla, dava dilekçemi ıslah ederek;bilirkişi tarafımdan belirtilen ….TL’nin ıslah tarihinden itibaren hesaplanacak  faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

             DAVACI

Boşanma davasında ıslah dilekçesi örneği İNDİR WORD

Boşanma davasında ıslah dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir