Boşanma davasında ikinci cevap dilekçesi örneği

boşanma davasında ikinci cevap dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında ikinci cevap dilekçesi örneği

…. AİLE MAHKEMESİNE 

                                               …….

 

DOSYA NO               :….  E.                                                

DAVALI                     : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                      :

DAVACI                    : 

ADRES                     :

DAVA KONUSU      : …… tebliğ tarihli cevaba cevap dilekçesine ikinci cevaplarımın sunulmasıdır.
CEVAPLARIM          :

Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum.Dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesindeki tüm iddialar ve beyanlar gerçek dışıdır.Şöyle ki;

Davacı taraf tam kusurlu olmasına rağmen boşanma davası açmıştır.Evliliğin başlangıcından itibaren anlaşmazlıkların ve sorunların kaynağı olması,evlilik süresinde saygısız tutumları ile ortak yaşantının çekilmez hale gelmesinin yegane sebebidir.Davacının bu tavırları kimi zaman hakaret,tehdit seviyesine gelmesine rağmen evlilik birliğinin tarafıma yüklediği tüm sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirdi.

Dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde belirtildiği üzere evliliğin ilk günlerinden itibaren mizaç ve kültür uyuşmazlığı,sevgi saygı eksikliği olduğundan bahsetmek abesle iştigaldir. Davacıya şiddet uyguladığı iddiası tamamen asılsız dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.Bu nedenle de belirtildiği üzere evlilik birliğinde huzursuzluk yaşanması ve ortak yaşamın devamının bu suretle imkansız hale gelmesi söz konusu değildir. Ortak yaşamı çekilmez hale getiren davacının hal ve tavırlarıdır.

Davacının maddi manevi psikolojik şiddet iddiası ve beyanı gerçekle bağdaşmamakla birlikte,tam aksi bir durumun mevcut olduğu cevap dilekçemin ekinde yer alan,davacıya ait telefon mesajlarından anlaşılacaktır.Davacının bu beyanı esaslı kusurlarının üstünü örtme çabasından ibarettir.

Bunun yanında maddi şiddete maruz kaldığı iddia edilen davacının yine aynı sebeplerle herhangi bir darp ve cebir raporu almayışının bu hususta yasal bir başvurusu bulunmamasına rağmen   tutarsız ve soyut beyanlarda bulunmasını kabul etmek mümkün değildir.

Tüm bu hususların yanı sıra karşı dava ve maddi-manevi tazminat davası açma ve şikayet hakkımın saklı olduğunu belirtmek kaydıyla davacının tam kusurlu olduğu hususunda davacıya ait ….. numaralı telefon numarasından şahsıma gönderilen hakaret ve tehdit mesajları incelendiğinde maddi ve manevi şiddetin asıl failini tespit etmek mümkün olackatır.

Cevap dilekçemde belirttiğim üzere davacının nafaka ve tazminat talepleri haksızdır. Kendisine ait evi ve işyerinin bulunması, diğer malvarlığı ve aylığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki davalının kusurlu olması nafaka ve tazminat taleplerinin reddini gerektirir.

Boşanmaya karar verildiği takdirde değerlendirilecek olan velayet noktasında ise; davacının “anne bakımı ve ilgisine muhtaç çocuğun menfaati gereği” şeklinde bir açıklama yaparak TMK m.169’a göre velayeti talep etmesi haklı görülebilir bir gerekçe olamaz. Çünkü yaşı itibariyle çocuğun anne bakım gereksiniminden uzaklaştığı bir dönem olduğu zaten bilinen bir husustur. Bu gerekçe, velayete temel teşkil edemez. Diğer yandan kusurlu davranışları ile boşanmaya giden süreçte,davacı tarafın, müşterek çocuğun zarar görmesine neden olan davranışlarının ağırlığı ortadadır. Buna rağmen yine çocuğun menfaatini gözetmeyerek velayeti talep etmektedir. Hakkımda ise, kızım ile ilişkimin yakın olmadığı iddiası doğru olmayıp tanık beyanları ile de bu husus anlaşılacaktır. Görülmektedir ki evliliğin devamını istememin diğer bir sebebi de müşterek çocuğun ileriye dönük menfaatlerini düşünmesidir

DELİLLER: Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,telefon kayıtları,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK:Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

Sayın Mahkemece boşanma kararı verildiği takdirde;

Müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

 

DAVALI

 

Boşanma davasında ikinci cevap dilekçesi örneği (indir)

 

İlgili Bağlantı: Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi örneği

Etiket: Boşanma davasında ikinci cevap dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.