Boşanma davası yetki itirazı dilekçe örneği

boşanma davası yetki itirazı dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davası yetki itirazı dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

-Boşanma davası yetki itirazı dilekçe örneği-

 

….. AİLE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                     ……

 

DOSYA NO                : 2018/…. E.

DAVALI:                     : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

ADRES                       :

DAVACI                     : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

ADRES                       :

TALEP KONUSU       : Yetki itirazı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR          :

Davacı tarafından  …/…/… tarihli dava dilekçesi ile mahkemenizde boşanma talebiyle dava açılmış halen …./…. Esas sayılı dava dosyası ile derdesttir. Aleyhimde açılan boşanmaya ilişkin davaya  süresinde yetki itirazında bulunuyorum. Şöyle ki;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 167. Maddesinde “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” hükmü yer almaktadır.Gerçek kişilerin ikametgahı yerleşmek niyetiyle oturdukları yerdir. (MK m. 19/I).

Davacı yukarıda açık adresi yer alan …….’da ikamet etmektedir. Bu durumda yetkili mahkeme …… Adliyesi Aile Mahkemeleridir. Oysa ki dava …… Adliyesi Nöbetçi  Aile Mahkemesinde açılmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle esasa dair itiraz ve beyan hakkım saklı kalmak kaydı ile süresinde mahkemenize beyan ettiğim  yetki itirazımızın kabulüne karar verilmesini mahkemeniz aksi kanaate ise davaya beyan ve cevaplarımı hazırlamam için ek süre verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

TALEP   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Yetki itirazımın kabulü ile mahkemenizin yetkisizliğine, davanın yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmesini dosyanın yetkili mahkeme olan …. Mahkemesine gönderilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

Davalı

imza

Ad Soyad

 

İLGİLİ BAĞLANTI:Boşanma davasında maddi durum incelemesi raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir