Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi örneği

Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

 

Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi


...........AİLE MAHKEMESİNE

TESPİTİ  TALEP EDEN:

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

ADRES:

DAVALI : Adı ve Soyadı

ADRES:

KONU: Ortak konuttaki eşyanın tespiti ve davalıya yediemin olarak teslimi.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ile …/…/… tarihinden bu yana evliyim. Bu evlilikten müşterek çocuk bulunmamaktadır. …/…/… tarihinde davalı tarafından aleyhime boşanma davası açılmıştır. Yaklaşık 6 aydan beri ayrı yaşamaktayız. Davalı müşterek konutta ikamet etmekte ve ortak konuttaki eşyaları kullanmaktadır.

2-Davalının kötü niyetli olarak boşanma davası devam ederken katılma alacağımı azaltmak maksadıyla müşterek eşyaları evden uzaklaştırdığını ve kalan kısmını da evden uzaklaştırarak zarara uğramamı sağlamak niyetinde olduğunu haricen öğrenmiş bulunmaktayım.

3-Arz ve izah edilen nedenlerle ileride açacağım katılma alacağı davasına esas olmak üzere fazlaya ilişkim haklarım saklı kalmak kaydıyla, müşterek evde bulunan eşyaların tespiti talebinde bulunmak üzere mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık vs. tüm yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim nedenlerle davalının ikamet ettiği müşterek konut olan …. Adresinde yer alan müşterek eşyaların tespiti ve eşyaların yedi emin sıfatıyla davalıya bırakılmasına, yargılama giderlerinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ederim.

…/…/….

Eki: Eşya Listesi

 

İmza

Ad Soyad

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Mal rejiminin tasfiyesi (mal paylaşımı) davası cevap dilekçesi (karşı davalı)

Boşanma davası mal rejimi (mal paylaşımı) dava dilekçesi

ETİKET:Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi

               Boşanma davası devam ederken ev eşyalarının tespiti dava dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir