Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği

birinci haciz ihbarnamesine itiraz
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz nasıl yapılır ?

 • Üçüncü şahıs; Haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesi mümkündür . (İİK 89/1)(Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçe örneği yazının devamındadır.)
 • Bu başvuru uygulamadaki yoğunluk nedeniyle büyük oranda hazırlanacak dilekçe örneği ile icra dairesine başvuru şeklinde mümkün olabilmektedir.

Üçüncü kişi haciz ihbarnamesine itiraz ederken hangi argümanları kullanabilir ?

 • Birinci haciz ihbarnamesine itiraz ederken üçüncü şahıs;
 • Borcu olmadığı veya
 • Malın yedinde bulunmadığı veya
 • Haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödediği veya
 • Mal istihlak (tüketilmiş) edilmiş veya
 • Kusuru olmaksızın telef olmuş veya
 • Malın borçluya ait olmadığı veya
 • Malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya
 • Alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddia ile itiraz edebilir.

Birinci haciz ihbarnamesine itirazın sonuçları nelerdir?

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz haczi durdurur. İcra takibini engelleyen bu itiraz bertaraf edilinceye değin icra takibi duracaktır.

Birinci haciz ihbarnamesine haksiz itiraz nedeniyle şikayet

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın
verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahküm edilmesini isteyebilir.

İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Birinci haciz ihbarnamesine haksız yere itiraz eden 3.kişinin cezalandırılması

Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti
üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (İİK 338/1)

Birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edilmemesi

Üçüncü şahıs birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmez ise mal kendisinde,borç zimmetinde sayılır ve bu durumun böyle sayıldığı kendisine ikinci haciz ihbarnamesi ile bildirilir.

“Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir.”

“Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.”

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği

…………  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO                : 2018/ … esas

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS        :

VEKİLİ                        :

ALACAKLI                  :

VEKİLİ                        :

BORÇLU                    :

KONU                        : Birinci haciz ihbarnamesine cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi kapsamında müvekkile …/…/… tarihinde tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.Şöyle ki;

Müvekkilin borçlu şahsa borcu bulunmamaktadır.

Mal müvekkilin yedinde  bulunmamaktadır.

Haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiştir.

Mal tüketilmiştir.

Mal Müvekkilin kusuru olmaksızın telef olmuştur.

İhbarnamede geçen mal borçluya ait değildir.

Alacak borçluya ihbarnameden önce …/…/… tarihinde teslim edilmiştir.

Arz ve izah edilen nedenlerle ihbarnamenin gereğini yerine getirmek mümkün olmamıştır.Bu nedenle haciz ihbarnamesine itiraz zorunluluğu hasıl olmuştur. …/…/…

 

 Üçüncü Şahıs Vekili

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir