Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi iş mahkemesi

bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi iş mahkemesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi iş mahkemesi

 

.. İŞ  MAHKEMESİNE

                                             ……

                                                                                                                                 …/…/…

DOSYA NO :

DAVACI:

ADRES:

KONUSU : Bilirkişi raporuna itirazlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  • Mahkemenizce görülmekte olan 2018/… esas sayılı dava dosyasına ilişkin mahkemenize sunulan … tarihli sosyal inceleme raporu eksik incelemeye dayalıdır,taraflıdır ve emsal Yargıtay kararlarına uygun değildir.Bu nedenlerle hükme esas alınabilir nitelikte değildir.Şöyle ki;
  • Bilirkişi raporunda özetleyecek olursak; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta sonu çalışma ücreti, resmi tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarıma ilişkin tespitlerde bulunmuştur.
  • -Bilirkişi tarafından talep ettiğim alacak kalemleri hesaplanırken lehime ifade veren tanıklar ve beyanları dikkate alınmamıştır. Yalnızca davalı tanıklarının beyanları göz önünde bulundurularak tek yönlü, objektiflikten uzak bir rapor hazırlanmıştır. … dinlenen tanıklardan … nın davalı ile şu şekilde bir bağlantısı olduğundan ifadelerine itibar edilmemesi gerekir.
  • Bilirkişi hazırladığı raporda kıdem tazminatı yanlış hesaplanmıştır.Bu konudaki yerleşik içtihat kararları malumdur, açıkça anlaşılacağı üzere işe iade davasına konu iş sözleşmesinin fesih tarihi, işverenin işçiyi işe başlatmama tarihinin sözlü veya yazılı olarak bildirimi ya da işçinin işe iade kararını işverene bildirim tarihi üzerinden bir ay geçmesine rağmen işçinin işe başlatılmadığı tarihtir. Buna göre ….derdest davada iş sözleşmesinin fesih tarihi …’dür. Dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken iş sözleşmesinin fesih tarihi olarak esas alınması gereken tarih …. olmasına rağmen Bilirkişi tarafından işe iade davası ile … tarihi esas alınmıştır. Bilirkişi tarafından bu tarihe göre yapılan hesaplama yanlış olup tarafımı hak kaybına uğratacak niteliktedir.
  • Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirmelerde bulunamaz. Buna göre uyuşmazlık konusu olan çalışma süresi ile ilgili husus mahkemenin takdirinde olup bilirkişinin tarafımca belirtilen süreye göre kıdem tazminatı hesaplamasını yapmayacağını belirtmesi açıkça kanuna aykırılık teşkil etmektedir.
  • Kanunun 63 üncü maddesine göre genel anlamda çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Fazla çalışma ücretine hak kazanan bir işçiye ise saat ücretinin %50 zamlı ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda bilirkişi hesap yaparken … nedenlerden dolayı hataya düşerek yanlış hesap yapmıştır.

Sonuç ve talep: Yukarıda arz edilen sebeplerle, bilirkişi raporuna itirazlarımın dikkate alınarak, bilirkişiden ek rapor alınması veya yeni bir bilirkişi atanarak bilirkişi incelemesi yapılmasını, Sayın Mahkeme yeni bir bilirkişi incelemesine gerek olmadığı kanaatinde ise davanın KABULÜNE karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

DAVACI

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi iş mahkemesi (,ndir word)

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi iş mahkemesi (indir pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir