Bedelli askerlik ücretsiz izin dilekçesi örneği Memur/Özel sektör 2018

Bedelli askerlik ücretsiz izin dilekçesi örneği Memur/Özel sektör 2018

Bedelli askerlik ücretsiz izin dilekçesi örneği Memur/Özel sektör 2018

DİLEKÇE ÖRNEĞİ YAZININ DEVAMINDADIR.İNDİRME LİNKİ SAYFANIN SONUNDADIR.
BEDELLİ ASKERLİ YASASI MECLİSTE KABUL EDİLDİ.(Dilekçe örneği yazının devamındadır.)

Bedelli askerlik yasası olarak bilinen yasayla , yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlenmiştir.

Her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girmesinden tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurabilecek.

Bedelli askerlik kapsamında yükümlülerin 15 bin Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Yasadan yararlananlar aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar.

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.


Memurlar için

….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

T.C.KİMLİK NO.                       :

ADI SOYADI                            :

GÖREVİ                                   :

GÖREV YERİ VE ADRESİ      :

EMEKLİ SİCİL NO.                  :

İZİN İSTEME SEBEBİ             :Bedelli askerlik hizmeti.

 

1111 sayılı Askerlik Kanunun geçici 55’nci maddesi kapsamında bedelli askerlik hizmeti kapsamında ilgili yasa gereği 21 günlük temel askerlik vazifemi yerine getirmek üzere askerlik  süresince ……../……../2018    – ……./……./ 2018     tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/2018

                               İmza

                                                                                                    Ad – Soyad
Özel Sektör için

…. A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNE

 

T.C.KİMLİK NO.                       :

ADI SOYADI                            :

GÖREVİ                                   :

GÖREV YERİ VE ADRESİ      :

İZİN İSTEME SEBEBİ             :Bedelli askerlik hizmeti.

 

1111 sayılı Askerlik Kanunun geçici 55’nci maddesi kapsamında bedelli askerlik hizmeti kapsamında ilgili yasa gereği 21 günlük temel askerlik vazifemi yerine getirmek üzere yasadan askerlik  süresince ……../……../2018    – ……./……./ 2018     tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/2018

 

                                                                                                         İmza

                                                                                                    Ad – Soyad


Bedelli askerlik ücretsiz izin dilekçesi örneği Memur/Özel sektör 2018 İNDİR WORD


Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir