Becayiş dilekçe örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Becayiş dilekçe örneği

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

Gönderilmek Üzere

…… Aile Sağlığı Merkezine

                                 ………..

 

Konu: Becayiş talebi hakkında.

 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS …./… yerleştirme işlemleri sonucuna göre …………. ili …… ilçesi ………….Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak atandım ve halen görev yapmaktayım. …………. ili …… ilçesi …………. Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapmakta olan ………….T.C. kimlik numaralı ……………………………… ile becayiş talebim bulunmaktadır.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/….

 

İmza

Ad Soyad

 

GÖREVİ                                :

ÜNVANI                               :

ADI VE SOYADI                  :

T.C.KİMLİK NO                   :

BABA ADI                            :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :

EMEKLİ SİCİL NO               :

 

 

 


Emniyet Becayiş Dilekçesi

İL  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gönderilmek Üzere

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
.........

 

Konu: Becayiş talebi hakkında.

 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS …./… yerleştirme işlemleri sonucuna göre ….. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna bilgi işlem memuru olarak atandım ve halen burada görev yapmaktayım. …. İlinde kurumunuza bağlı olarak çalışmakta olan ….T.C. Kimlik No’lu …… ile becayiş yapmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/….

 

İmza

Ad Soyad

 

 

GÖREVİ                                :

ÜNVANI                               :

ADI VE SOYADI                  :

T.C.KİMLİK NO                   :

BABA ADI                            :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :

EMEKLİ SİCİL NO               :


Becayiş dilekçesi nereye verilir ?

Kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirmelerine ilişkin düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almakla birlikte kurumların Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerinde düzenlemeler bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  73’üncü maddesinde “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”hükmü yer almaktadır.

Atamaya yetkili amirler becayiş talebinde söz sahibidir.Bu nedenle ikna edici olabilmesi adına,becayiş dilekçenizi hazırlarken yer değişikliği talebiniz özel bir sebebe dayanıyorsa buna da kısaca değinilmesinde fayda vardır.

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 29’ncu maddesi becayiş uygulamasına ilişkin düzenleme getirmektedir.Buna göre;

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Becayiş dilekçesi verilirken silsile gözetilmelidir.Bu nedenle bağlı bulunulan birim amiri vasıtası ile dilekçe ilgili birime gönderilmelidir.

Becayiş dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir