Bakaya itiraz dilekçesi

bakaya itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

bakaya itiraz dilekçesi

 

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                                     ………..

…/…/…

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ       :

KONU                           : …. Kaymakamlığı İl/İlçe idare kurulu …. Evrak numaralı bakaya  idari para cezası tutanağına  itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Verilen İdari para Cezası yersizdir.Şöyle ki;

Ceza tesis edilen idare kurulu tutanağının aksine, sevke tabi olduğum celp döneminde mazeretim bulunduğu için sevk işlemi yaptıramadım ve mazeretime ilişkin belgeleri askerlik şubesine ibraz ettim.

Bakaya durumuna düştüğüm için ‘’yakalanarak şubeye teslim edildiği’’ iddiası tamamen gerçek dışıdır. Mazeretimin ortadan kalkmasıyla kendiliğimden şubeye teslim oldum.

Bu bakımdan hakkımda …. Kaymakamlığı, İlçe İdare Kurulu tarafından verilen idari para cezası usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenlerle mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu söz konusu bakaya cezasına dayanak teşkil edenlerin gerçeği yansıtmadığının tespiti ile, hakkımda verilen idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

İtiraz eden

İmza

Ad soyadNÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

                                                                                                         ………..

…/…/…

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ       :

KONU                            : …. Kaymakamlığı İl/İlçe idare kurulu …. Evrak numaralı bakaya  idari para cezası tutanağına  itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Dilekçe ekinde sunduğum belgeden de anlaşılacağı üzere askerliğe elverişli olmadığım ve bu nedenle askerlikten muaf tutulduğum ……………. Askerlik Şubesince tespit edilmiştir.

Askerlikten muaf tutulması gereken ve askerliğe elverişli olmayan kişi hakkında, askerlik durumu esas alınarak idari para cezasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenlerle mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu askerliğe elverişli olmadığım anlaşılacağından, hakkımda verilen idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

İtiraz eden

İmza

Ad soyad

bakaya itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir