Babalık davası dilekçe örneği

babalık davası dilekçe örneği

babalık davası dilekçe örneği


NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                     ………….

 

Davacı :   (T.C.No: ) kendi adına asaleten, küçük   ( T.C.No:) adına velayeten.

Adres:

Vekili :

Adres:

Davalı :

Konu : Küçük … babasının tespiti ve buna uygun olarak nüfus kaydının düzeltilmesi talebi hakkındadır.

Açıklamalar :

Davalı … ile müvekkil .. den beri evlilik dışı birliktelik yaşamaktadır.Uzun süreden beri aynı evde yaşamakta iken .. tarihinde müvekkilin hamile olduğunu öğrenen davalı çocuğun kendinden olmadığını söyleyerek evi terk etmiştir.Müvekkilim davalıyı son olarak bu tarihte görmüş olup daha sonra kendisinden haber alamamıştır, …/…/… tarihinde ….Doğumevi’nde küçük …. dünyaya gelmiştir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun soybağı hükümlerini düzenleyen 301’nci maddesine göre ; çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.

Davalı bu ilişkiden doğan çocuğu kabul etmemektedir. Müvekkilimin daha önce hiç kimseyle bu tür bir ilişkisi olmadığı için çocuğun davalıya ait olduğu açıktır.

Soybağının tespiti maksadıyla yapılacak kan ve genetik testler neticesinde gerçek kolayca ortaya çıkacaktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle soybağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi maksadıyla iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler : TMK.m.301 vd.

Kanıtlar :Nüfus kaydı,ve sair her türlü yasal kanıt.

Sonuç ve İstem : Arz ve izah edilen nedenlerle;

Küçük….’nin babasının davalı …. olduğunun tespiti ile babalığa hükmedilmesine ve nüfus kaydının bu şekilde düzeltilmesine

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ederiz. …/…/…

DAVACI  VEKİLİ

babalık davası dilekçe örneği İNDİR WORD

babalık davası dilekçe örneği İNDİR PDF

Bu sayfada yer alan bilgiler size yardımcı oldu mu ? Cevabınız evet ise paylaşarak siz de bize yardımcı olmak ister misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir