Ayıplı araç dava dilekçesi örneği

ayıplı araç dava dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ayıplı araç dava dilekçesi örneği yazının devamında yer almaktadır.

İkinci el aracın ve 0 aracın ayıplı çıkması halinde davaya bakacak görevli mahkeme hangisidir?

Tüketici Mahkemesinin Bakacağı haller;

İhtimal 1: Satıcı otomotiv galerisi - Alıcı ticari olmayan maksatla aracı alan vatandaş.

İhtimal 2: Satıcı otomobil firması - Alıcı ticari olmayan maksatla aracı alan vatandaş.

Burada örnekleri ve ihtimalleri çoğaltmak mümkündür.

  • Önemli olan satıcının araç satım işini meslek haline getiren bir kişi olması,
  • Alıcının da bu aracı ticari faaliyetine özgülemek ,ticari ve mesleki faliyetlerle ilgili olarak almayan bir kimse olması gerekmektedir.

Bu durumda tüketici tüketen ilişkisi olduğundan söz konusu araç satımı sıfır veya ikinci el olmasına bakılmaksızın Tüketici Mahkemelerinin görev alanındadır.

Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu hal;

Otomobil satma işini meslek haline getirmeyen kişinin araç satması halidir.

Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu hal;

Otomobil satma işini meslek haline getiren kişinin satıcı olduğu,alıcının ise tacir ve bu aracı ticari faaliyetine özgülemek ,ticari ve mesleki faliyetlerle ilgili olarak satın alması halinde Ticaret Mahkemesi görevlidir.

Dikkat edilmesi gereken alıcının tacir olması yeterli değildir tacir olmasının yanı sıra aracı mesleki ve ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere alması gerekmektedir.


ayıplı araç dava dilekçesi örneği - Asliye Hukuk Mahkemesine


….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

KONUSU:Fazlaya ilişkin tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla, ayıplı olduğunu bilmeden yanıltılarak almış olduğum araçtan dolayı uğramış olduğum zararın tespiti ile tazmini talebimden ibarettir.

DAVA DEĞERİ:Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla harca esas olmak üzere 1.000,00.TL

AÇIKLAMALAR:

1- …/…/… tarihinde …’ncü noterliğinin,…..evmiye numaralı işlemi ile…… Plakalı …..model “…….” marka aracı …..000,00.TL bedelle satın aldım.

2- İlgili araç “bir kaç parça küçük boya ve hasar haricinde hiçbir sorunu olmadığı, değişen parçaları olmadığı, tertemiz bir araç olduğu ve memnun kalınacağı” şeklindeki davalının övgülerine itibar edilerek satın alınmıştır.

3- Ancak daha sonra yaptırmış olduğum sorgu ve ekspertiz raporu sonuçlarına göre, söz konusu aracın KM’sinin olduğundan daha düşük olarak ayarlandığı, ….,000km olduğu ifade edilmesine rağmen gerçekte ….,000 km olduğu anlaşılmıştır..

4- İlgili araç bu haliyle tarafımdan mevcut durumu bilinse idi kesinlikle satın alınmayacaktı, zira ilgili aracı hususi kullanımı için almış olup ailem ile birlikte güvenle kullanabilmek maksadını taşımaktayım.

Bu sebeple de ilgili aracı satın alırken tek amacım güvenli bir araç satın almak olmasına rağmen,davalının satış sırasındaki gizlediği ayıplar ve aldatması suretiyle ilgili araç satın alınmıştır.

5- Mevcut durumla ilgili olarak  davalıya … Noterliği  …/…/… tarih … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihtaren bildirim yapılmasına rağmen bir yanıt alınamamıştır.

6- İlgili araç tarafımca kilometresinin düşürüldüğü bilinmeden alınmıştır. Şayet aracın km durumu bilinse idi kesinlikle satın alınmazdı.

Kaldı ki km durumu göze alındığında satış bedelinin ...000TL civarında olduğu düşünülmektedir.

Aracın gerçek değeri ile bana  satılan değer arasında edimler arası açık bir orantısızlık söz konusudur. Bu durum da aldatıldığımı göstermektedir.

7- Öte yandan Yargıtayın emsal kararlarında da “ikinci el araç satışlarında satıcının ayıba karşı sorumlu olduğu” yönünde şüphe yoktur.

8- Aracın uzman bilirkişi tarafından incelenmesi, satış tarihindeki mevcut piyasa değerinin tespit edilmesi ve hasarsız emsal araçların piyasa değerinin de sorulmasının ardından uğradığım zararın tespiti gerekmekte ve sayın mahkemenizden talep olunmaktadır.

Aracın  km  durumu bilinmeden ve söz konusu yanıltma nedeniyle emsallerine oranla yüksek bir bedel ile satın alınmış olan araç sebebiyle uğradığım zararın tespiti ve tazmini sayın mahkemenizden talep edilmek üzere iş bu dava açılmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: İhtarname ,Expertiz raporu, …. Noterliğinin …/…/…. tarih …. Yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi, aracın orijinal kilometresinde oynama yapıldığını tespit ettiklerine dair raporlar, Trafik kayıtları, Bilirkişi incelemesi v.s. her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK ve sair mevzuat hükümleri.

NETİCE VE TALEP: Davamın kabulü ile uğramış olduğum zararın tespiti neticesinde fazlaya ilişkin haklarım ve faiz alacağım saklı kalmak kaydı ile  harca esas değer olarak 1.000,00.TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile ödenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği

Kilometresi düşürülmüş araç suç duyurusu dilekçe örneği

"ayıplı araç dava dilekçesi örneği " kişisel durumunuza göre düzenlenerek kullanılmalıdır.

Etiket: ayıplı araç dava dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir