Avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği

avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği İNDİR PDF
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği


…. BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

KONU:Şikayet

Borunuza kayıtlı … sicil numaralı Av. …. ‘ı .. İdare Mahkemesinde görülmekte olan iptal davasına ilişkin olarak ..Noterliğinin .. yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil olarak tayin ettim.
Yargılamanın devamı sırasında yürütmenin durdurulması talebimizin mahkemece reddi kararı verilmesine rağmen avukat tarafıma herhangi bir bilgi vermeksizin bu karara itiraz yoluna gitmemiştir.Bu durumu kendisine sorduğumda yargılamanın uzamasını engellemek maksadıyla yaptığını söylese de muhtemelen dosyayı takipte gösterdiği ihmali davranışları nedeniyle süreyi kaçırdığından itiraz yoluna başvurmadı.
Bununla birlikte mahkeme davanın reddine yönelik kararını …/…/… tarihinde avukata tebliğ etmesine rağmen avukat ne bu kararı temyiz etmiş ne de söz konusu karara ilişkin tarafımı bilgilendirmiştir.Bu nedenle de istinaf süresini kaçırdığımızdan dava kesinleşmiştir.
Arz ve izah edilen nedenlerle maddi ve manevi zararıma kusurlu davranışları ile neden olan Av. …. bu eylemlerine ilişkin disiplin soruşturması başlatılmak üzere ihbar ediyorum…./…/….

ŞİKAYETTE BULUNAN
Adı ve Soyadı
İmza


avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği İNDİR WORD

avukatı baroya şikayet dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir